Een Amsterdams orgel in Friedrichstad

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 105 | (2009) | Nummer 4

 

Auke H. Vlagsma Een Amsterdams orgel in Friedrichstad
Het ORGEL 105 (2009), nr. 4, 16-21 [samenvatting]

Op 18 april 1692 verkocht de Amsterdamse organist Willem de Munt een orgel aan de remonstrantse gemeente van Friedrichstadt in Schleswig-Holstein (Duitsland). Deze stad ontstond in de eerste helft van de zeventiende eeuw toen remonstranten vanuit de Nederlanden hun toevlucht zochten en vonden in het hertogdom van Friedrich III. Het Amsterdamse orgel kwam terecht in de Remonstrantenkirche die in 1626 gereedkwam. Het kerkgebouw en orgel werden in 1850 verwoest. Van het orgelfront bestaat een tekening uit 1826, maar het bleek helaas niet mogelijk de bouwer van het instrument te achterhalen.