Bibliografie van Ewald Kooiman

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 105 | (2009) | Nummer 3
Jan Smelik Bibliografie van Ewald Kooiman
Het ORGEL 105 (2009), nr. 3, 20-26 [samenvatting]

Vanaf september 1967 heeft Ewald Kooiman in Het Orgel gepubliceerd. Vooral vanaf 1981, toen hij lid van de redactie werd, schreef Kooiman verschillende artikelen op het gebied van uitvoeringspraktijk van orgelmuziek uit de zeventiende tot negentiende eeuw, waarbij hij meermalen ook orgelpedagogische werken (‘orgelscholen’) uit verleden en heden onder de aandacht bracht. In de bibliografie zijn deze publicaties opgenomen, tezamen met die hij in andere tijdschriften en boeken publiceerde. Via links hieronder kunnen diverse artikelen die Kooiman in Het Orgel publiceerde in pdf-formaat gelezen worden. Bij het samenstellen van het overzicht is ervoor gekozen om niet – vanuit misplaatste hagiografische motieven – elk stukje proza te vermelden dat Ewald geschreven heeft. Columnachtige stukjes en publicaties die enkel bestaan uit het signaleren van nieuwe uitgaven of interessante artikelen zijn niet opgenomen. De bibliografie bevat ook een overzicht van de bladmuziek-uitgaven waarvan Ewald editeur was

Artikelen Ewald Kooiman in Het Orgel

‘Anthonie van Noord Psalm 24 vers 2’ Het Orgel 68/3 (1972) kooiman-ho-68-3
‘Inegaliteit in de Klassieke Franse Muziek’ Het Orgel 76/2 (1980) kooiman-ho-76-2
‘Klaviertechniek volgens Franse Bronnen (1650-1750)’ Het Orgel 76/7,8 (1980) 240-kooiman-ho-76-7&8244
‘Pedaalapplicatuur: Kittel, Turk, Petri en Bach’ Het Orgel 76/12 (1980) kooiman-ho-76-12
‘De Parijse orgelwereld omstreeks het midden van de 19e eeuw’ Het Orgel 77/3 (1981) 69kooiman-ho-77-3-82
‘César Franck als orgelleraar’ Het Orgel 77/5 (1981) 15kooiman-ho-77-59-163
‘Het Cavaillé-Coll orgel in de St. Clotilde te Parijs’ Het Orgel 77/7, 8 (1981) 23kooiman-ho-77-7&83-241
‘Bachs Klaviertechniek’ Het Orgel 79/1 (1983) 2-kooiman-ho-79-115
‘Problemen rondom de Bach-interpretatie’ Het Orgel 79/4 (1983) 11kooiman-ho-79-43-116
‘Een laat 18e eeuwse bron over de muzikale voordracht’ Het Orgel 79/5 (1983) 13kooiman-ho-79-59-144
‘Bach-interpretatie omstreeks het midden van de 19e eeuw’ Het Orgel 79/6 (1983) 18kooiman-ho-79-65-193
‘Das is ja etwas ganz Anderes!’ Het Orgel 79/10 (1983) 3kooiman-ho-79-1006-316
‘Over tempo en beweging’ Het Orgel 82/7, 8 (1986) kooiman-ho-82-7&8
‘De registratie van de 18e-eeuwse Engelse voluntaries voor orgel’ Het Orgel 86/10 (1990) kooiman-ho-86-10
‘Het historische orgel en de improvisatie’ Het Orgel 94/2 (1998) kooiman-ho-94-235-38