Het Orgelpark stelt scherp op improvisatie

door Hans Fidom | Het ORGEL | Jaargang 105 | (2009) | Nummer 2

 

Hans Fidom Het Orgelpark stelt scherp op improvisatie
Het ORGEL 105 (2009), nr. 2, 14-16 [samenvatting]

 

Op 7 en 8 november 2008 presenteerde het Orgelpark te Amsterdam zijn ‘Research Program’, een reeks internationaal georiënteerde wetenschappelijke projecten. Het eerste project van het Orgelpark Research Program staat in het teken van ‘improvisatie’. Voor dit onderwerp is gekozen omdat onderzoek naar improvisatie binnen de Westerse muziekcultuur een relatief onontgonnen gebied is. En voorzover het al aandacht krijgt binnen de muziekwetenschap, wordt voorbijgegaan aan de belangrijke positie die improvisatie binnen de internationale orgelcultuur inneemt. Een research-team, waarin onderzoekers van verschillende conservatoria en universiteiten samenwerken, zal het verschijnsel ‘improvisatie’ bestuderen vanuit muziekhistorische, performance-praktische (receptie van improvisaties) en filosofisch/esthetische invalshoeken.