Orgelbouwnieuws: Krommenie, Oud-Katholieke Kerk van de H. Nicolaus

Het ORGEL | Jaargang 104 | (2008) | Nummer 6
Krommenie, Oud-Katholieke Kerk van de H. Nicolaus
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene 2008-06 Juni]

Het huidige orgel dat de Oud-Katholieke Kerk van Krommenie siert is het vierde instrument van deze gemeente.
Het eerste instrument datbeschreven staat, was van een onbekende maker.
In 1827 kochten de oud-katholieken een orgel aan van de rooms-katholieke parochie van Langelaar.
Tijdens de jongste restauratie van de balgen kwam een aantekeningte voorschijn waaruit blijkt dat Hendrick van Giesen de vermoedelijkebouwer was van dit instrument.
Hendrikus Knipscheer maakte met behulp van delen van dit in 1719gebouwde orgel een nieuw instrument voor Krommenie. Het oude orgel vanKrommenie kwam in de Oud-Katholieke Kerk van Wormerveer te staan.
Het Knipscheer-orgel heeft bestaan tot 1933 toen de firma H.W. Flentropachter het bestaande front een nieuw orgel bouwde, het derde op rij. Opden duur raakte dit instrument zoversletenen en aangestast door houtworm dat in 1977 werd besloten omhet binnenwerk te vervangen. In dat jaar wist men de hand te leggen opeen huisorgel van rond 1930. Dit instrument bevatte eenachttiende-eeuwse windlade met pijpwerk en balg. Provisorisch vond ditorgel een plek inde
kas van Knipscheer.
In 2001 kreeg het orgel een monumenten status en vijf jaar later werd ersubsidie toegezegd voor de restauratie. Dezevond in 2007 plaats en werd uitgevoerd door orgelmaker Hans van Rossumuit Andel onder advies van Wim Diepenhorst (RACM) en Jacob Spaans.
Men herstelde, completeerde en schilderde de orgelkas, het snijwerk werdaangevuld en verguld en het soffiet teruggebracht in deoriginele kleuren. Bij de kasrestauratie keerden de bewaarderegisterpanelen en registerknoppen die Knipscheer in 1827 hergebruikte,weer terug.
De windlade is hersteld en de mechaniek nagenoeg nieuw gemaakt. Hetachttiende- of negentiende-eeuwse pedaal dat behoorde bij het in 1977verworven huisorgel en een oud koppelwellenbord werden hieringeïntegreerd.
Het klavier is nieuw gemaakt in achttiende-eeuwse stijl en belegd met been.
De windvoorziening, inclusief tremulant, uit 1719/1720 (Van Giesen) ishersteld evenals de balgen en de trapinstallatie die nu weer kanfunctioneren.
Er werd nieuw pijpwerk gemaakt voor de Prestant 8’, defrontpijpen van de Prestant 4’ (C-h) en de Flageolet. Het overigepijpwerk dateert van de derde kwart van de achttiende eeuw.

Dispositie:

Manuaal (C-f3)
Prestant D 8’
Holpijp B/D 8’
Prestant B/D 4’
Fluit B/D 4’
Quint D 3’
Octaaf B/D 2’
Flageolet B 1’
Pedaal (C-f)
aangehangen

Werktuiglijk register: tremulant
toonhoogte: a1= 415 Hz bij 17°C
winddruk: 54 mm wk
stemming: naar Vallotti

Bron: Jacob Spaans, De Orgelsin de Oud-Katholieke kerk van de Heilige Nicolaus te Krommenie, (zonderplaats en jaartal), brochure uitgegeven ter gelegenheid van devoltooiing van de restauratie van het orgel.