Orgelbouwnieuws: Franeker, De Voorhof

Het ORGEL |Jaargang 104 |(2008) |Nummer 1
Franeker, De Voorhof
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2008-01 Januari]

Voor foto’s van demontage en montage zie http://www.devoorhof.nl

In 2003 nam de gereformeerd-vrijgemaakte geloofsgemeenschap vanFraneker-Sexbierum haar nieuwe kerk in gebruik, een eigenhandigveranderd gebouw van de GGZ Fryslân. De gemeente beschikte overeen bescheiden positief van de de firma B.A.G., maar voor de nieuwelocatie wenste men een groter instrument. Een in het leven geroepenorgelcommissie werd door de firma Adema’s Kerkorgelbouw uitHillegom gewezen op het instrument van de Franciscus van Sales-kerk inLijnden, onder de rook van Schiphol.
Daar was het orgel in 1909 geplaatst door de firma L. Ypma en Co.. Hetis een van de laatste orgels van deze orgelmaker. Het front wasontworpen in de neo-romaanse stijl en de kas uitgevoerd in eiken. Hetorgel werd pneumatisch geregeerd. In 1967 breidde Hubert Schreurs vande firma Adema het Hoofdwerk uit met een Holpijp 8’ en eenMixtuur 2-3 st..
De oorspronkelijke Trompet 8’ van Duitse factuur verving hij dooréén in Franse stijl. Op het Zwelwerk verving Schreurs eenstrijkend register door een Sexquialter 1-2 st..
Op het Pedaal kwamen drie registers die alle spreken in de Bourdon16’ van het Hoofdwerk. De tractuur werd elektro-pneumatischgemaakt.
In 2005 kocht de gemeente van Franeker het orgel voor het symbolischebedrag van duizend euro van de boedelbeheerder van de opgehevenLijndense parochie.
Veel eerder dan voorzien, werd het orgel eind 2006 gedemonteerd: deFranciscuskerk was aan een projectontwikkelaar verkocht en het orgelmoest weg uit het gebouw.
De verschillende onderdelen zijn naar Franeker overgebracht, maarwerden pas vanaf juli 2007 geremonteerd door Adema in samenwerking metgemeenteleden. Het instrument is schoongemaakt en geheel nagezien enwaar nodig zijn onderdelen vervangen. Zo kreeg het orgel nieuwebekabeling. Op donderdag 4 oktober 2007 vond de feestelijkeingebruikneming plaats. Het oude B.A.G.-orgeltje van de gemeente staatnu in een verzorgingshuis in Brabant. In december 2007 werd door Ademanog een Basson-Hobo 8’ geplaatst op het Zwelwerk van ‘deWeduwe Ypma’, zoals het orgel in Franeker liefkozend wordtgenoemd.

Dispositie:

Hoofdwerk (C-f3)Zwelwerk (C-f3)Pedaal (C-d1)
Bourdon 16’Viola di Gamba 8’Subbas 16’ (tr)
Prestant 8’Voix céleste 8’Gedekt 8’ (tr)
Flûte harmonique 8’Bourdon 8’Fluit 4’ (tr)
Holpijp 8’Roerfluit 4’
Octaaf 4’Flageolet 2’
Octaaf 2’Sexquialter 1-2 st.
Mixtuur 2-3 st.Basson-Hobo 8’
Trompet 8’

Koppelingen:
HW-ZW
Ped-HW
Ped-Zw

Bronnen:
De Weduwe Ypma terug naar haar ‘roots’, brochure aangebodenter gelegenheid van de opening en ingebruikneming op 4 oktober 2007,uitgave door
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Franeker-Sexbierum 2007;
Adema’s Kerkorgelbouw