Vier voormalige orgels in Dordrecht

door Auke Hendrik Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 104 | (2008) | Nummer 5
Auke Hendrik Vlagsma Vier voormalige orgels in Dordrecht
Het ORGEL 104 (2008), nr. 5, 4-15 [samenvatting]

De stad Dordrecht, vanouds een handelstad met internationale contacten, kent een zeer rijke orgelhistorie waar orgelbouwers uit binnen- en buitenland bij betrokken waren. In het stadsarchief van Dordrecht bevindt zich veel materiaal over de Dordtse orgelgeschiedenis dat inzicht geeft in de Hollandse orgelbouw.
Op basis van archiefmateriaal wordt de geschiedenis van vier voormalige orgels in Dordrecht beschreven.
De Augustijnenkerk had rond 1550 een orgel dat in de zeventiende eeuw gemoderniseerd werd, maar waarover geen gegevens bekend zijn. Het werd in 1775 vervangen door een nieuw instrument van Hendrik Hermann Hess, dat tot het einde van de negentiende eeuw gefunctioneerd heeft.
De Lutherse Kerk kreeg zijn eerste orgel in 1733, dat gebouwd werd door Vitus Wiegleb en Jan Christoffel Smit. Het instrument werd eind achttiende eeuw vervangen door een orgel van Andries Wolfferts, die onderdelen uit het oude Wiegleb-orgel gebruikte.
Thomas Houden uit het Duitse Ratingen bouwde in 1728 een instrument voor de Waalse Kerk. Er is een briefwisseling bewaard gebleven tussen de kerkenraad en de adviseurs Aeneas Veldcamps en François Pitton. Het Houben-orgel werd in 1880 vervangen door een nieuw orgel van Camille Loret uit Mechelen.

In “het Orgel” wordt verwezen naar een aantal bijlagen. Deze kunt U hier vinden.