De orgelwerken van Hugo Distler

door Jan Raas | Het ORGEL | Jaargang 104 | (2008) | Nummer 4

Jan Raas De orgelwerken van Hugo Distler
Het ORGEL 104 (2008), nr. 4, 12-17 [samenvatting]

 

 

Foto: Hugo-Distler-Archiv, Lübeck

Een chronologisch overzicht van Distlers werken voor orgel vormt een getrouwe afspiegeling van zijn levensloop.
Daarin waren immers het orgelspel en de kerkmuziek meer en meer op de achtergrond geraakt en had hij, als componist én als uitvoerend kunstenaar, het koor in het centrum van zijn belangstelling geplaatst.
Distlers orgeloeuvre bestaat uit het, in verhouding tot zijn koorwerken bescheiden aantal van vijf titels, ondergebracht in twee opusnummers.