Het orgel in Overlangbroek en de orgelmaker Albertus van Os

door Peter van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 104 | (2008) | Nummer 3
Peter van Dijk Het orgel in Overlangbroek en deorgelmaker Albertus van Os
HetORGEL 104 (2008), nr. 3, 14-31 [samenvatting]

In 2007 werd het orgel in de Protestantse Kerk te Overlangbroek(Utrecht) gerestaureerd. Tot aan de restauratie bestond er onzekerheidover de bouwer van het instrument: men hield het erop dat het orgelrond 1770 door een Zuid-Nederlandse orgelmaker vervaardigd was.Onderzoek van de toonhoogte-inscripties op de pijpen tijdens de recenterestauratie, waarbij ook pijpwerk uit andere orgels betrokken werd,heeft zeer waarschijnlijk de bouwer aan het licht gebracht: Albertusvan Os (17??-1773). Het orgel in Overlangbroek is daarmee het eersteherontdekte instrument van Van Os. De schrijver van het artikel kon eentweede orgel aan deze bouwer toeschrijven: het bevindt zich in hetMuseum für Musikinstrumente der Universität Leipzigen is naar vormgeving en opbouw vrijwel identiek aan het orgel inOverlangbroek. In dit artikel wordt tevens een overzicht gegeven vanhet leven en werk van orgelmaker Albertus van Os.

Foto’s Overlangbroek: Jan Smelik


Overlangbroek


Overlangbroek


Overlangbroek


Overlangbroek


Overlangbroek


Leipzig, Museum für Musikinstrumenten (Foto: Volkmar Herre)

Foto’s Gapinge: Janco Schout

Gapinge

Gapinge

Gapinge


Antwerpen Vleeshuis

Orgel in de Christengemeente te Den Haag Fotograaf: Anton Bogaarts.