Paul Barras en zijn orgelcomposities

door Marieke Stoel | Het ORGEL | Jaargang 104 | (2008) | Nummer 2

 

Marieke Stoel Paul Barras en zijn orgelcomposities
Het ORGEL 104 (2008), nr. 2, 18-27 [samenvatting]

De blinde, Belgische organist Paul Barras (geb. 1925) ontving zijn opleiding bij Flor Peeters aan het Lemmensinstituut te Mechelen en het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Na zijn studie ontpopte hij zich als een bekwaam pedagoog die eigen onderwijsmateriaal ontwikkelde (Exercices élémentaires). Als docent was Barras verbonden aan het Koninklijk Blindeninstituut te St.-Lambrechts-Woluwé, het Koninklijk Conservatorium te Brussel en de Académie de Musique van Woluwé-Saint-Lambert.
Sinds 1953 is hij als componist actief: zijn oeuvre omvat circa zestig werken. Over het algemeen zijn Barras’ composities gemakkelijk tot gematigd moeilijk, zowel voor de organist als de luisteraar. Een gedeelte van het oeuvre is bedoeld voor de kerkmuziekpraktijk, een ander gedeelte nadrukkelijk voor de concertpraktijk.
Barras´ stijl is vroeg modern en op de Franse school georiënteerd: vaak modaal van tonaliteit en nergens uitgesproken dissonant. Barras’ opgeruimde karakter en een belangstellende, positieve levenshouding klinken in zijn werk door.

Foto: Marie-Cécile Deproost