Orgelbouwnieuws: Dordrecht, Grote Kerk

Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) |
Dordrecht, Grote Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2007-12 December]

Foto’s: Jan Smelik

Op 26 september jl. werd in de Grote Kerk te Dordrecht het‘Bach-orgel’ in gebruik genomen.
Het instrument is gebouwd door Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen alsopus 1100.
Als uitgangspunt gold het werk van de Duitse orgelmaker GottfriedSilbermann (1683-1753).
Met name diens instrument in de Dom van Freiberg (D) uit 1714 isrichtingbepalend geweest in samenhang met de ideeën overorgelbouwvan tijdgenoot Johann
Sebastian Bach.
Het initiatief voor het Dordtse instrument werd rond 2001 genomen doorde Stichting Bach-orgel Grote Kerk Dordrecht. 
Toen zeventig procent van de benodigde 1,2 miljoen euro binnen was, konin april 2004 de bouwopdracht worden verstrekt aan Verschueren.
Eind 2006 waren de werkzaamheden in het atelier in Heythuysen voltooid,waarna het instrument vanaf begin dit jaar werd opgebouwd in de kerk.
Het orgel staat opgesteld aan de oostzijde van het Mariakoor van deGrote Kerk op een houten vloer die over de stenen kerkvloer isaangebracht.
In het frontontwerp zijn Silbermann-vormen gecombineerd met eigentijdse.
De windvoorziening bestaat uit vijf spaanbalgen die een plaats kregenachter het orgel.
Ter gelegenheid van de ingebruikname werden een cd, een dvd en een boekuitgebracht, waarmee de inspiratiebronnen, totstandkoming en hetresultaat van het project worden belicht.
Te zijner tijd zal er in Het Orgel uitgebreider aandacht worden besteedaan het nieuwe instrument.

Dispositie:

Hauptwerk (C-d3)’ Oberwerk (C-d3)’ Pedal (C-d1)
Bordun 16′ Principal 8′ Princip.Bass 16
Principal 8′ Gedackt 8′ Octav-Bass 8
Rohr-Flöthe 8′ Quintadehn 8′ Octava 4
Viola di Gamba 8′ Octava 4′ Ped.Mixtur VI
Octava 4′ Rohr-Flöthe 4′ Posaunen-Bass 16
Spitz-Flöthe 4′ Nassat 3′ Tromp.Bass 8
Quinta 3′ Octava 2′ Clar.Bass 4
Octava 2′ Gemsshorn 2′
Tertia 1 3/5′ Tertia 1 3/5′
Mixtur IV’ Quinta 1 1/2′
Cymbel III’ Suffloeth 1′
Cornett V’ Mixtur IV’
Fachott 16′ Krumbhorn 8′
Trompet 8′

Bass ventiel (ventielkoppel Ped-HW)
Manualkoppel (schuifkoppel)
tremulant
toonhoogte: a1 = 415 Hz.
winddruk: 82 mm wk. (HW, OW)* 92 mm (Ped)
stemming: Kirnberger III
Dispositie ‘Bach’-orgel in de Grote Kerk te Dordrecht

Bronnen:
Cd-boekje bij Bach-Orgel Grote Kerk Dordrecht*
De Orgelkrant, jaargang9/5 (mei 2004), 1*
http://www.bachorgel.nl
Peter van Dijk