Orgelbouwnieuws: Kampen, Gereformeerde Burgwalkerk

Het ORGEL |Jaargang 103 |(2007) |Nummer 11
Kampen, Gereformeerde Burgwalkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2007-11 November]

Het orgel in de Burgwalkerk in Kampenwerd in 1877 gebouwd door deKamper horlogemaker en orgelbouwerZwier van Dijk. Het orgel telde zeventien stemmen, verdeeld over twee manualen. Het pedaal was aangehangen.
In 1943 restaureerde de firma Reilhet orgel, waarbij het instrument met een vrij pedaal werd uitgebreid. Acht jaar later werd het orgel naar achterenverplaatst, waarbij orgelmaker Reil de opzet van het instrument aanzienlijk veranderde. Een gemeentelidvervaardigde een nieuwe rugwerkkas. Windlade en pijpwerk werden voor het Rugwerk gereserveerd. Het orgelwerd in de jaren 1959 en 1961 ingrijpend gewijzigd door Willem van Leeuwen. De bestaande hoofdwerkladewerd bovenin en de bovenwerklade onderin de orgelkas geplaatst, waardoor ruimte ontstond om de pedaalladenbinnen de orgelkas te plaatsen, achter de buitenste fronttorens. Het Rugwerk kreeg een lade met negenregisters.
In het voorjaar van 2007 is het orgel schoongemaakt door orgelmakerij Reil. De pulpeten zijn vernieuwd ende intonatie is nagelopen. In samenwerking met schildersbedrijf De Groot uit Kampen werden de frontpijpenvan nieuw bladgoud voorzien.
Deze firma schilderde ook de orgelkasivoorkleurig, afgezet metbladgoud.
Op 24 mei 2007 namde kerkelijke gemeente haar orgelweer in gebruik.

Voor een foto van het instrument zie:http://www.gereformeerdekerkkampen.nl/Burgwalkerk/

Bronnen:
Het Historische Orgel inNederland 1872-1878. Amsterdam2005, 332-336;
OrgelmakerijReil b.v., Heerde