Orgelbouwnieuws: Beilen, parochiekerk van de H. Willibrordus

Het ORGEL |Jaargang 103 |(2007) |Nummer 7
Beilen, parochiekerk van de H. Willibrordus
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2007-07/08 Juli/augustus]

Eind jaren veertig van de 19de eeuw kregen de gereformeerden van Beilenhun eerste kerkgebouw. In 1883 werd dit gebouw zo ingrijpend gewijzigddat er eigenlijk sprake was van nieuwbouw. In 1908 bouwde meneen galerij in de kerkzaal die meer zitplaatsen en ruimte voor een orgelmoest bieden. Een jaar later leverde de firma A.S.J. Dekker uit Goes eenmechanisch instrument dat voor een derde oud pijpwerk bezat. Dit eenklaviers-orgel telde acht stemmen. Begin jaren twintig van de vorige eeuwbreidde men de kerk nog verder uit en tenslotte werd in 1957 besloten totde bouw van een nieuwe kerk. Het oude gebouw werd met orgel verkochtaan de rooms-katholieke parochie van de H. Willibrordus.
Eind jaren zestig verving men het orgel van Dekker, dat in delen werdverkocht, door een instrument van Jos. Vermeulen uit Alkmaar. Dit orgelwas oorspronkelijk gebouwd voor de Rooms-Katholieke Kerk van Espel(Noord-Oostpolder) sinds 1962.
In datzelfde jaar leverde Jos. Vermeulentwee nagenoeg identieke instrumenten aan de parochiekerken van Nageleen Tollebeek, eveneens in de Noord-Oostpolder. Het metalen pijpwerkwerd betrokken bij de Fa. Jacques Stinkens in Zeist, het houten pijpwerk kwam uit de voorraad van Vermeulen zelf.
In 2005 waren de plannen voor een broodnodige revisie van het orgelin Beilen in een vergevorderd stadium.
In januari 2007 werd het werkuitgevoerd door de firma Pels & Van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch, onderadvies van Frits Haaze namens de KKOR.
Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen voerden de volgende werkzaamhedenuit: reinigen van het pijpwerk, vlakken van de pijpstokken, vervangen vande zuig-kernmagneten door wipmagneten met flexibele schijf, reinigenen polijsten van de speeltafelcontacten, egaliseren van de intonatie envervanging van de tremulant door een gelijksoortig nieuw exemplaar. Ten
slotte is het orgel gestemd.
In eigen beheer is de orgelbehuizing verfraaidmet sierlijstjes.
Er wordt nog bezien of de Tolkaan 8 in het groot octaafgecombineerd zal worden met de Bourdon 8.


Foto: Wim Boer

Op zondag 20 mei 2007 werd het orgel ingezegend door bisschop W.J.Eijk tijdens een feestelijke eucharistieviering.

Dispositie orgel in Willibrorduskerk te Beilen
Manuaal (C-g3)
Bourdon B/D 8
Tolkaan 8 (vanaf c)
Prestant B/D 4
Roerfluit B/D 4
Quint 2 2/3 (vanaf f1)
Flageolet B/D 2
Pedaal (C-f1)
Subbas 16
Gedekt 8

Werktuiglijke registers:
P+I
tremolo
vaste combinatie (P)

Bronnen:
Wim Boer;
internet: www.orgelsindrenthe.nl