Het nieuwe luisteren

door Jan Marten de Vries | Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) | Nummer 6

 

Jan Marten de Vries Het nieuwe luisteren
Het ORGEL 103 (2007), nr. 6, xx-xx [samenvatting]

De interesse voor het orgel neemt zienderogen af., zodat de vraag gesteld moet worden waar en wanneer het orgel nog wel gebruikt kan worden. In dit artikel pleit de auteur voor een nieuwe benadering die hij als het ‘nieuwe luisteren’ typeert. Dat nieuwe luisteren overkwam hem doordat hij in contact kwam met wereldmuziek uit Afrika.

Door bestudering van en het bezig zijn met muziek van een andere cultuur ga je vanuit een totaal andere positie kijken en luisteren naar je eigen muzikale traditie. Wereldmuziek is een middel om communicatief te musiceren en om de eigen traditie beter te leren begrijpen. Met een ander muzikaal standpunt valt dus veel te winnen.