Nieuwe invalshoeken voor improvisatie en compositie

door Willem Tanke | Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) | Nummer 6

 

Willem Tanke Nieuwe invalshoeken voor improvisatie en compositie
Het ORGEL 103 (2007), nr. 6, xx-xx [samenvatting]

Op het Internationaal Orgelsymposium Rotterdam 2007 presenteerde Willem Tanke improvisaties en composities met een innoverend karakter, die ontstonden als gevolg van het spelen met musici uit Afrika en onderzoek naar muziek uit India en Iran. Nieuwe invalshoeken zijn:

  • voortdurend veranderende ritmisch-melodische patronen voor de linkerhand. Deze dienen uit het hoofd geleerd en ‘geautomatiseerd’ worden, in overeenstemming met de manier van studeren van de bespelers van percussie-instrumenten als tabla en darbuka.
  • vrije ritmiek in op schetsen gebaseerde composities, waarin een zekere mate van improvisatie essentieel is
  • het gebruik van eenvoudige percussie-instrumenten, gelijktijdig met het bespelen van het orgel
  • ongecompliceerde speelvreugde in door wereldmuziek geïnspireerde stukken als reactie op de gangbare mening dat hedendaagse muziek gecompliceerd en slechts voor ingewijden te begrijpen is
  • een manier van pedaalspelen die doet denken aan het bespelen van percussie-instrumenten als xylofoon en marimba
  • het bewerken van fragmenten uit vogelgezangen van Messiaen.