Stylus phantasticus en Buxtehudes orgelmuziek

door Matthias Schneider | Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) | Nummer 4

Matthias Schneider Stylus phantasticus en Buxtehudes orgelmuziek
Het ORGEL 103 (2007), nr. 4, 22-29 [samenvatting]

 

Buxtehudes orgelmuziek en de stylus phantasticus worden vaak in één adem genoemd. Er bestaat echter al lange tijd veel onduidelijkheid wat men onder ‘stylus phantasticus’ moet verstaan. Globaal zijn er twee interpretaties (definities) te onderscheiden: de term heeft óf betrekking op het werk van de componist óf op de vrijheden die de uitvoerend musicus zou hebben bij met name vrije-improvisatorische passages. Voor de laatstgenoemde interpretatie wordt dikwijls verwezen naar de definitie van Johann Mathesson in Der vollkommene Capelmeister (1739), waar de term vooral betrekking heeft op de vrijheden van de musicus die een composities speelt. In het artikel wordt betoogd dat ‘stylus phantasticus’ echter betrekking heeft op de vrijheden die de componist heeft om een composities vorm te geven, waarbij verwezen wordt naar definities van Thomas Morley (1597), Michael Praetorius (1619) en Athanasius Kircher (1650)

Preludium in a (BuxWV 152) Mason-verzameling (EB 1688)