Hoezo koninklijk instrument? Symposium over de toekomst van de Nederlandse orgelcultuur.

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) | Nummer 1

 

Jan Smelik Hoezo koninklijk instrument? Symposium over de toekomst van de Nederlandse orgelcultuur.
Het ORGEL 103 (2007), nr. 1, xx-xx [samenvatting]

Op 21 november jl. organiseerde de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur (VNPO) in het concert- en congresgebouw De Doelen te Rotterdam een symposium over de toekomst van de orgelcultuur in Nederland. De dag was georganiseerd voor cultuurbeleidmakers, concertzaalbeheerders, concert- en festivalorganisatoren, kerkbeheerders, organisten en orgelliefhebbers. Er werden korte voordrachten gehouden door acht mensen uit de muziekwereld, waaronder een muziekjournalist, een concertzaaldirecteur, diverse organisatoren van orgelevenementen en een paar stadsorganisten.
De morgenvergadering was er vooral op gericht om knelpunten in kaart te brengen die een bloeiende orgelcultuur bedreigen. De middagvergadering was meer gewijd aan mogelijke oplossingen voor die problemen en aan aspecten die de orgelcultuur bevorderen. Deze aspecten kwamen boven water door de bloeiende orgelculturen in Amsterdam, Haarlem, Nijmegen en Rotterdam nader te bekijken. Een aspect dat als rode draad door alle lezingen liep, was de gedachte dat ‘kwaliteit’ van cruciaal belang is. Daarbij moet niet alleen gestreefd worden naar “de beste organisten met de beste muziek op de beste orgels”. Maar ook op het gebied van organisatie, management en publiciteit is kwaliteit en professionaliteit vereist.