Orgelbouwnieuws: Uden, R.-K. Sint-Petruskerk

Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 5
Uden, R.-K. Sint-Petruskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2006-05 mei]

In december werd het ‘nieuwe’ koororgel van de Sint-Petruskerk teUden in gebruik genomen. Het instrument is oorspronkelijk in 1941door de firma L. Verschueren (Heythuysen) gebouwd voor de kerkvan de H. Jozef Tivoli te Eindhoven en in de daaropvolgende jarenin fasen uitgebreid. ‘Opus 123’ telde bij oplevering zeven stemmenverdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal maar van meetaf aan was een drieklaviers dispositie voorzien.
In 1955 werdenHoofdwerk en Zwelwerk gecompleteerd terwijl ook de meestegereserveerde labiaalregisters van het Pedaal werden geplaatst.
Vier jaar later kon het orgel worden voltooid met het aanbrengenvan het ‘Koppelwerk’, dat een plaats in de balustrade kreeg,
alsmede de laatste registers voor het Pedaal.
Nadat het kerkgebouwin Eindhoven aan de eredienst was onttrokken, kreeg het orgel eennieuwe bestemming in de St. Petrus-kerk te Uden.
De overplaatsingwerd uitgevoerd door Nico van Duren met medewerking vaneen aantal vrijwilligers.
De windlade en het pijpwerk van hetKoppelwerk kregen een plaats boven op het Zwelwerk. Deorgelkast is van een achterwand voorzien en het dak van dezwelkast is aangepast. Verder zijn de wanden van de zwelkastaan de voorzijde verdubbeld en is er een nieuwe toplijst voor hetZwelwerk en een console voor het Mariabeeld gemaakt.
Vanwegede verplaatsing van het Koppelwerk is ook de windvoorzieninggewijzigd en waar nodig vernieuwd.
Verder is de bekabelingvan Koppelwerk en Pedaal vernieuwd.
De windladen zijn aan debovenkant hersteld; de membranen zijn vooralsnog gehandhaafd.
Ten slotte is het pijpwerk schoongemaakt en waar nodig hersteld enverstevigd. Tenzij anders aangegeven dateert het pijpwerk uit 1955.

Hoofdwerk (II) C-g3 Zwelwerk (III) C-g3) Koppelwerk
(geheel 1959)
(I) C-g3 Pedaal (C-f1)
Bourdon 16 Tolkaan 8 Roerfluit 8 Prestant 16 (1959)
Prestant 8(1941) Bourdon 8(1941) Baarpijp 4 Subbas 16
Gemshoorn 8(1941) Prestant 4 (1941) Prestant 2 Zachtbas 16 (transmissie HW)
Octaaf 4 Blokfluit 4 (1941) Spitskwint 1 1/3 Octaafbas 8(unit)
Roerfluit 4 Zwitsersepijp 2 (discant overblazend) Cimbel III Gedektbas 8(unit)
Octaaf 2 (1941) Sesquialter II Dulciaan 8 Prestantbas 4 (unit)
Mixtuur III-IV Scherp III     Bazuin 16 (1959)
Cornet D V Schalmey 8     Trompet 8(1959, unit)
Trompet 8         Klaroen 4 (1959, unit)
Tremulant              

Koppelingen: II+I, II+III, II+III 16, II+III 4, I+III, Ped+I, Ped+II,Ped+III.
Daarnaast is er ook een vrije combinatie alsmedeeen aantal treden en drukknoppen aanwezig.

[Bron: Nico van Duren]