Orgelbouwnieuws: Nijmegen, huisorgel

Het ORGEL |Jaargang 102 |(2006) |Nummer 4
Nijmegen, huisorgel
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2006-04 april]

In mei 2004 kreeg Orgelmakerij van der Putten opdracht voor debouw van een huisorgel voor een Nijmeegse organiste. De bouwvan dit instrument was mogelijk vanwege een erfenis. Omdat deorgelmakers in die periode bezig waren met een kopie van eenItaliaans positief en de opdrachtgeefster een duidelijke voorliefdevoor de klankidealen van een Italiaans orgel (onder meer deverschillende, vaak open, fluiten met verfijnde nuanceverschillen)had, ontstond het idee om ook het Nijmeegse orgel in deze stijl tevervaardigen. Als herinnering aan de aanleiding voor de bouw iseen uil in het snijwerk opgenomen.
In het instrument schuilen talloze Italiaanse reminiscenties. Menging zelfs zo ver de bakstenen voor het balggewicht uit Italië meete nemen en cipressenhout voor de frontpijpen — hiervoor stondhet orgel in Montepulciano (S.M. delle Grazie) model — uit Italië teimporteren. De binnenpijpen zijn gemaakt van Libanon-ceder, tenzijanders vermeldt.
Ook de orgelkas is van deze houtsoort vervaardigd. Hetpedaalklavier en de orgelbank zijn van kersenhout. De typischItaliaanse elementen van dit ‘organo di legno’ zoals het walsbordmet walsen uit omgebogen en plat gehamerd ijzer, de balg vankastanjehout met lage winddruk, de met palmhout belegdeklavieren en de door Simon Laudy gegoten registerknoppen,getuigen van een speels en aandachtig vormgeven aan hetherinneringsidee. |
De dispositie luidt:

Manuaal I (C-f3)
Prestant 8 (cipressenhout, C-e gecombineerd met Holpijp 8, f-g2naar Italiaans voorbeeld in het front, vervolg op de lade)
Blokfluit 4 (bas gecombineerd met Fluit 4 van Manuaal II,discant zelfstandig, conisch)
Fluit 2 (esdoorn, bas gedekt, discant open).
Manuaal II (C-f3)
Holpijp 8 (hout, gedekt)
Fluit 4 (bas gedekt, c1-dis2 als roerfluit, vervolg open)
Nasard 3 (bas gedekt, discant open)
Pedaal (C-f)
Zonder eigen registers.

Koppelingen
Manuaalkoppel,
Pedaalkoppel I / Pedaal,
Pedaalkoppel II / Pedaal
Nachtegaal, Zampogna, Winddruk: 48 mm. wk.
Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: Valotti.

Bron: Orgelmakerij Van der Putten.