Orgelbouwnieuws: Heerlen-Molenberg, Verschijning van de Onbevlekte Maagd

Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 4
Heerlen-Molenberg, Verschijning van de Onbevlekte Maagd
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2006-04 april]

Op 30 april wordt het Verschueren-orgel in de kerk van deVerschijning van de Onbevlekte Maagd te Heerlen-Molenberg ingebruik genomen. Het mechanische instrument is in 1959 gebouwdvoor de Drievuldigheidskerk te Heerlen (Schaesbergerveld) en staatopgesteld in twee kassen met een vrijstaande speeltafel.
Omdat deze kerk met ingang van 1 januari 2005 aan de eredienstwerd onttrokken, moest voor het orgel een andere bestemmingworden gevonden. In overleg met adviseur Rogér van Dijk namensde KKOR is het orgel overgeplaatst naar de kerk van Heerlen-Molenberg ter vervanging van het nooit voltooide Vermeulen-orgel(1948) dat in zeer slechte staat verkeerde. Het Verschueren-orgelis bij de overplaatsing ongewijzigd gebleven. Omdat de kerk inMolenberg breder is dan de Drievuldigheidskerk, zijn de beidekassen, die in de Drievuldigheidskerk tegen de zijwanden van de
kerk stonden, aangevuld met nieuwe zijwanden die op aanwijzingvan de orgelmaker in eigen beheer zijn vervaardigd. De overigewerkzaamheden aan het orgel zijn uitgevoerd door VerschuerenOrgelbouw.
De dispositie:

Hoofdwerk  Zwelwerk Pedaal  
(Manuaal I, C-g3) (Manuaal II, C-g3) (C-f1) 
Prestant8Roerfluit8Subbas16
Bourdon8Prestant4Baarpijp8
Octaaf4Blokfluit4Kwint5⅓
Koppelfluit4Octaaf2Prestant4
Nasard2⅔ScherpIII-IV  
MixtuurIII-IVKromhoorn8  
Trompet8    

Koppelingen als treden: I+II, Ped+I, Ped +II
Trede zwelkast