Een onbekende kant van Charles-Marie Philbert

door Victor Timmer | Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 5

 

Victor Timmer Een onbekende kant van Charles-Marie Philbert
Het ORGEL 102 (2006), nr. 5, 18-25 [samenvatting]

 

De Franse diplomaat en orgeldeskundige Charles-Marie Philbert is in Nederland vooral bekend geworden door zijn rol bij de bouw van het Adema-orgel (1871/1887) in de Mozes en Aäron-kerk te Amsterdam. Verder was hij onder andere nauw betrokken bij de plaatsing van het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt aldaar (tegenwoordig: Haarlem, Philharmonie).

In de jaren vóór hij naar Amsterdam kwam, was hij werkzaam in Den Helder. Eerst was hij er in zijn vrijetijd vooral actief als orgelbouwer in de plaatselijke parochiekerk (1856-1859), – daarover werd reeds eerder bericht in Het Orgel (juli/augustus 1995).

Het huidige artikel beschrijft de jaren daarná (tot zijn vertrek naar Amsterdam) en laat hem – naast die in de functie als examinator van het nieuwe Flaes-orgel in de doopsgezinde kerk – aan de hand van berichten in de lokale pers in een heel ándere rol zien, t.w. die als een gedreven en zeer gewaardeerd dirigent van het koor Cecilia. Tijdens de concerten werd ook een aantal werken van Philbert zélf uitgevoerd. Van de in het artikel genoemde composities van zijn hand (waaronder een aria uit een opera) bleef voorzover bekend niets bewaard, zodat een betrouwbaar oordeel over zijn kwaliteiten als componist vooralsnog niet kan worden gegeven.