Stel je voor: het orgel speelt maar niemand komt luisteren

door Roland Eberlein | Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 3

 

Roland Eberlein Stel je voor: het orgel speelt maar niemand komt luisteren
Het ORGEL 102 (2006), nr. 3, 12-23 [samenvatting]

 

Er is de afgelopen decennia een afnemende belangstelling voor orgels en orgelmuziek. Het publiek dat orgelconcerten bezoekt is de afgelopen decennia sterk vergrijsd. Wanneer geen maatregelen genomen worden om jonge mensen te interesseren voor de orgelcultuur, kon het wel eens zo zijn dat over 20 jaar het orgel wel bespeeld wordt maar dat niemand meer luistert. Daarbij zal het niet uitmaken of het orgel in een religieuze of wereldlijke context gebruikt wordt. Om de orgelcultuur een toekomst te bieden, moet nagegaan worden waarom jongeren zich niet voor het orgel en orgelconcerten interesseren. Een onderzoek van Eberlein wijst uit dat de structuur van orgelmuziek, onbekendheid met het repertoire en het kerkelijk imago van het orgel de belangrijkste redenen zijn.
Daarom moeten alle mogelijkheden aangegrepen worden om het orgel ook als wereldlijk instrument te presenteren, bijvoorbeeld via projecten op basisscholen. Bovendien moet er nieuwe orgelwerken komen waarin de traditionele orgelmuziek verrijkt is met elementen uit de hedendaagse populaire muziek.