Het Müller-orgel in de Kapelkerk te Alkmaar

door Rogér van Dijk & Cees van der Poel | Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 3

Rogér van Dijk & Cees van der Poel Het Müller-orgel in de Kapelkerk te Alkmaar
Het ORGEL 102 (2006), nr. 3, 4-11 [samenvatting]

Door de eeuwen heeft de Kapelkerk, gebouwd aan het begin van de 16de eeuw, in Alkmaar veel voordeel gehad van de hoge kwaliteit die nagestreefd werd voor de orgels in de Grote Kerk in dezelfde stad. Het eerste orgel van de Kapelkerk, werd in 1542 geplaatst en was afkomstig uit de Grote Kerk. Dit orgel, dat tot 1670 geen liturgische functie had, werd in 1656 verplaatst en wellicht ook gewijzigd door Jacobus van Hagerbeer. In 1705/1706 moderniseerde Johannes Duyschot het instrument. Ongeveer 20 jaar later, in 1726, kreeg de Kapelkerk een nieuw instrument dat gebouwd was door Frans Caspar Schnitger. Maar dit orgel ging tijdens een brand in 1760 verloren. In hetzelfde jaar kregen Christian Müller en zijn zoon Pieter opdracht om een nieuw instrument te bouwen, dat in 1762 gereed kwam.
Tot de jaren tachtig van de negentiende eeuw onderging het orgel geen noemenswaardige wijzigingen. Orgelbouwer Lodewijk Ypma bracht in 1882 ingrijpende veranderingen aan. Tijdens de restauratie in 1939/1940 gingen diverse historische registers verloren.
Tussen 2001 en 2004 restaureerde Flentrop Orgelbouw het instrument. Globaal was deze restauratie een reconstructie van de situatie van 1882. Adviseur was Jan Jongepier. Flentrop Orgelbouw heeft het laatste instrument van Christiaan Müller op een overtuigende wijze laten herleven.