Internationaal Compositieconcours in Kampen

door Lex Gunnink |Het ORGEL |Jaargang 102 |(2006) |Nummer 1

Lex GunninkInternationaal Compositieconcours in Kampen
Het ORGEL 102 (2006), nr. 1, 32-36 [samenvatting]

De Brusselse componist en organist Paul Takahashi heeft op 19 november 2005 in de Bovenkerk te Kampen het internationale compositieconcours gewonnen. De tweede prijs was voor Willem van Twillert; de derde prijs ging naar Jaap Jan Steensma. De jury had voor de finale zes componisten geselecteerd; de anderen waren Rob van der Hilst, Arend Jan Kettelarij en Allan Segall. Thema van de geheel opnieuw opgezette wedstrijd was ‘European Folksong’: de composities dienden gebaseerd te zijn op één of meer liederen uit de Europese cultuur. De jury werd gevormd door Hans Fidom, Wim de Ruiter en Joris Verdin.
Takahashi won met Invisible Motions, waarin hij Roemeense volksmuziek en dansen uit Bulgarije en Macedonië als uitgangspunt nam. De compositie combineert minimal music-elementen met een dansante ritme. Bijzonder is ook het ‘middendeel’: een rubato te spelen recitatief voor een soloregister.
Van Twillert sleepte met zijn Toccata à la Chaconne ook de publieksprijs in de wacht. Hij gebruikte de klankkleurmogelijkheden van het wedstrijdinstrument, het uit 1743 daterende Hinsz-orgel in de Bovenkerk te Kampen, zeer goed, met als resultaat een wervelende compositie.
Jaap Jan Steensma hield zijn Idee voor orgel zeer eenvoudig. Gebaseerd op de melodie van ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ combineerde hij eenstemmigheid, bitonaliteit en een beperkt aantal met zorg gekozen akkoorden tot een geheel met een stevige vorm en een grote zeggingskracht.