125 jaar Orgelmakerij Bakker & Timmenga

door Rogér van Dijk en Cees van der Poel | Het ORGEL | Jaargang 102 | (2006) | Nummer 1

 

Rogér van Dijk en Cees van der Poel 125 jaar Orgelmakerij Bakker & Timmenga
Het ORGEL 102 (2006), nr. 1, 4-17 [samenvatting]

125 jaar geleden werd in Leeuwarden door Fokke Bakker en Arjen Timmenga een orgelmakerij gevestigd. In 1901 trad Bakker uit het bedrijf; vanaf 1919 wordt zijn plaats ingenomen door Timmenga’s zoon Bernard. In 1960 bliezen Wopke Yedema en Harm Pieter Dam de firma nieuw leven in. Sinds 1991 leidt Yedema’s zoon Bert de orgelmakerij. Het bedrijf neemt een bijzondere positie in de Nederlandse orgelgeschiedenis in doordat Bakker & Timmenga ook in de vroege 20ste eeuw mechanische orgels bleef leveren, maar ook doordat het bedrijf zich tot restauratieatelier heeft ontwikkeld. Bekende projecten waren de restauraties van de grote orgels in de Bovenkerk in Kampen (1975) en de Jacobijnerkerk in Leeuwarden (1978).
In de afgelopen jaren voltooide Bakker & Timmenga de restauraties van de orgels in de Waalse Kerk te Leeuwarden (Schwartzburg, 1740), Dronrijp (Bader, 1659) en Muntendam (Van Oeckelen, 1864), onder advies van Jan Jongepier (Leeuwarden en Dronrijp, beide in 2002) en Stef Tuinstra (Muntendam, 2004). Kenmerkend voor de werkzaamheden is dat in de klank nergens een Bakker & Timmenga-karakter is te horen; een zeer groot compliment voor dit kleine bedrijf.
 

 

Leeuwarden, Waalse kerk