Orgelbouwnieuws: Weebosch, R.-K. St.-Gerardus Majellakerk

Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) |
Weebosch, R.-K. St.-Gerardus Majellakerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-12 december]

Met een concert door onder andere Ad van Sleuwen en Paul vander Heyden werd op 29 mei het ‘nieuwe’ orgel in de St.-GerardusMajellakerk te Weebosch in gebruik genomen. De geschiedenis vandit instrument is voor een belangrijk deel in nevelen gehuld maar gaat vermoedelijk voor een deel terug tot in de 17de eeuw. Dit zou in elk geval kunnen worden afgeleid uit de oorspronkelijke omvang van de windlade: CD-c3. Uit de constructie van de ladekan verder worden afgeleid dat deze waarschijnlijk afkomstig is van het onderpositief van een groter instrument. In de loop der tijd werd er veelvuldig aan het orgel gewerkt. Op enig moment werd de omvang ‘genormaliseerd’ tot C-f3.
In 1958 werd het orgel aangekocht door de Zusters JMJ in deElzenstraat te Tilburg. Het instrument werd daar in de kapel geplaatst door de firma Gebr. Vermeulen (Weert) onder advies vandr. P. de Bruijn. Volgens de omschrijving van de werkzaamhedenkreeg het instrument bij die gelegenheid een nieuwe kast, nieuwe frontpijpen en een nieuwe balg. Het binnenpijpwerk werd omschreven als ‘zo goed als nieuw’ en de Subbas 16 als ‘gebruikt’.
Vermoedelijk heeft de firma Vermeulen allerlei bestaande materialen tot een ‘nieuw’ orgel samengevoegd, iets wat in de dagen wel vaker gebeurde.
In 1998 werd het orgel overgeplaatst naar de Goirkese kerk teTilburg waar het als koororgel fungeerde. Bij die gelegenheid werd het instrument hersteld en van een nieuwe kroonlijst en achterwand voorzien. De dispositie werd aangepast door aan de Fluit D 4 van een bas toe te voegen en de Kwint 1 1/3 te vermaken tot Nasard D 2 2/3. De overplaatsing naar de kerk van Weeboschwerd in eigen beheer uitgevoerd onder auspiciën van de Midden Brabantse Orgelkring onder leiding van Ben Mensing.

Manuaal (C-f3)
Bourdon 8
Salicionaal 8
Prestant 4
Fluit 4
Nasard D 2 2/3
Octaaf 2
Pedaal (C-d1)
Subbas 16 (op pneumatische kegellade)

Koppeling Pedaal-Manuaal

Bron Ben Mensing