Orgelbouwnieuws: Alphen aan den Rijn, Maranathakerk

Het ORGEL |Jaargang 101 |(2005) |Nummer 10
Alphen aan den Rijn, Maranathakerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-10 oktober]

Op 28 mei werd het ‘nieuwe’ orgel van de Maranathakerkte Alphen aan den Rijn in gebruik genomen.
De bewogengeschiedenis van dit instrument gaat terug tot in het laatste kwartvan de 18de eeuw.
Het werd omstreeks 1785 gebouwd door eentot nog toe onbekende Westfaalse orgelmaker.
Omstreeks 1846werd het orgel voorzien van een nieuwe kast.
Uiteindelijk kreeghet orgel in 1886 een nieuwe bestemming in de Plantagekerk teAmsterdam, waar het tot 1930 heeft gestaan.
Vervolgens werdhet overgeplaatst naar de Gereformeerde Kerk van Suawoudewaarbij de orgelkast ongeveer 50 cm werd ingekort.
In 1999 werdhet orgel gedemonteerd en overgebracht naar het atelier van defirma Gebr. Van Vulpen (Utrecht). Na een algehele restauratie is
het instrument, uitgebreid met een vrij pedaal, geplaatst in deMaranathakerk te Alphen aan den Rijn
De orgelkast is gereconstrueerd en 50 cm verhoogd, waarbij destijlen en panelen zijn verlengd en de kappen en lijsten aangepast.
De windladen zijn niet gerestaureerd. Dat geldt ook voor debestaande windvoorziening, bestaande een magazijnbalg met tweeschepbalgen. De bestaande wellenramen zijn gerestaureerd enhet koppelwalsbord is vernieuwd. Verder zijn nieuwe klavierenvervaardigd en twee pedaalkoppels aangebracht.
Het pijpwerk isgerestaureerd en waar nodig verlengd en de zinken frontpijpenzijn vervangen door metalen exemplaren met een hoog tingehalte
en vergulde labia. Het Hoofdwerk is uitgebreid met een Cornet IV;tevens is een nieuwe Fagot 16 geplaatst. Op het Bovenwerk zijn deregisters Aeoline D 8, Voix Celeste 8 (vanaf c) en Viola di Gamba8 vervangen door een Prestant 4, een Terts 4/5 – 1 3/5 (waarinenig oud pijpwerk) en een Basson-Hautbois. 8.
Tenslotte is eennieuw vrij pedaal toegevoegd dat achter de oorspronkelijke kast isopgesteld.

Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3)
Prestant 8 (front nieuw)
Bourdon 16
Holpijp 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Flageolet 1
Cornet D VI (nieuw)
Mixtuur V
Fagot 16 (nieuw)
Trompet 8
Bovenwerk (Manuaal II, C-f3)
Prestant 8
Holpijp 8
Prestant 4 (9 pijpen oud)
Fluit 4
Nasard 3 (enkele pijpen nieuw)
Woudfluit 2
Terts 4/5 – 1 3/5 (enkele pijpen
oud)
Haut Bois 8 (nieuw)
Tremulant
Pedaal (C-d1, geheel nieuw)
Subbas 16
Open Fluit 8
Speelfluit 4
Basson 16

Koppelingen: Hoofdwerk-Bovenwerk, Pedaal-Hoofdwerk (nieuw),Pedaal-Bovenwerk (nieuw).
Winddruk: 65 mm wk.
Toonhoogte: a1=440 Hz.
Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron Orgelmakerij Gebr. Van Vulpen