Orgelbouwnieuws: De Lutte, R.K. St-Plechelmuskerk

Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 9
De Lutte, R.K. St-Plechelmuskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-09 september]

Op 1 april werd het nieuwe orgel vande Plechelmuskerk in De Lutte voltooid.
Het instrument is gebouwd door B.A.G.Orgelmakers te Enschede onder adviesvan Gert Oldenbeuving namens deKatholieke Klokken- en Orgelraad.
Bij de bouw van dit orgel is gebruikgemaakt van delen van het voormaligeLeeflang-orgel uit de Burgerzaal vanhet Stadhuis te Arnhem (1973).
Vandit instrument zijn de windladen vanHoofd- en Nevenwerk gebruikt, evenalsde windvoorziening en het pijpwerk.
De windladen van het pedaal, devrijstaande speeltafel, de mechaniekenen de frontpijpen zijn nieuw, evenals dekast. Deze is gedeeltelijk in eigen beheerdoor parochianen vervaardigd en door deorgelmakers voltooid.
De intonatie van het pijpwerk is op denieuwe locatie afgestemd. Het pijpwerkis geheel van metaal.
De vrijstaandespeeltafel is ongeveer vijf meter voorhet orgel geplaatst.
Voor Hoofd- enNevenwerk is thans een gecombineerdewindlade aanwezig (de bestaandeladen uit Arnhem zijn gecombineerd).
Het pijpwerk van het pedaal is aanweerszijden daarvan op een nieuwe C- enCislade geplaatst.

Hoofdwerk (Manuaal I, C-g3)
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Octaaf 2
Mixtuur IV
Cornet D V
Dulciaan 16
Trompet 8
Nevenwerk (Manuaal II, C-g3)
Holpijp 8
Salicionaal 8 (C-H gecombineerd metHolpijp)
Prestant 4
Roerfluit 4
Nasard 3
Gemshoorn 2
Tertsfluit 1 3/5
Kromhoorn 8
Pedaal (C-f1)
Subbas 16
Baarpijp 8
Quint 6
Octaaf 4
Fagot 16
Trompet 4

Koppelingen: HW-NW, P-HW, P-NW.

Bron B.A.G. Orgelmakers