Orgelbouwnieuws: Dalfsen, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 9
Dalfsen, Gereformeerde KerkVrijgemaakt
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-09 september]

Op 9 september wordt het nieuwe Steendam-orgel in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dalfsen officieel in gebruik genomen.
Het instrument is in de plaats gekomen van het oude orgel dat in 1966, met gebruikmaking van oudere materialen, werd gebouwd door Gerrit Hulst, Jan Zielman en Johan Mol. Enkele windladen en een deel van het pijpwerk waren afkomstig van het in 1963 gesloopte Witte-orgel van de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage (1864).
In 1972 werd het orgel door de firma Reil overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. Bij die gelegenheid verving men de pedaallade van Witte door een nieuwe C- en Cis-lade. Het instrument bleek desondanks weinig duurzaam en inspirerend en al in 1989 kreeg men het advies om op termijn tot vervanging ervan over te gaan.
In 2000 werd aan een viertal orgelmakers offerte gevraagd.
Uiteindelijk kreeg Orgelmakerij Steendam de opdracht voor de bouw van een nieuw instrument waarbij aansluiting zou worden gezocht bij het historische pijpwerk uit het bestaande orgel. Uit financiële en praktische overwegingen besloot men de nog aanwezige oude windladen (van Witte en Proper) en een deel van het pijpwerk te vervangen.
Daarbij is historisch materiaal uit voorraad van de orgelmaker gebruikt.
Bij de vormgeving van het nieuwe orgel is rekening gehouden met het feit dat er tijdens kerkdiensten regelmatig andere instrumentalisten worden ingeschakeld. De kast is gemaakt van transparant wit gelakt essenhout en heeft blauwe kleuraccenten. De gekozen materialen en kleuren sluiten aan bij die van het liturgisch centrum.

Hoofdwerk (I, C-f3)
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Fluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur III-IV
Cornet D V
Fagot 16
Trompet 8
Nevenwerk (II, C-f3)
Holpijp 8
Viola di Gamba 8
Salicet 4
Roerfluit 4
Nasart 3
Woudfluit 2
Hobo 8
Tremulant
Pedaal (C-d1)
Subbas 16
Octaaf 8
Octaaf 4
Basson 16

Koppelingen:
 Hoofdwerk-Nevenwerk,
 Pedaal-Hoofdwerk,
 Pedaal-Nevenwerk.
Op zaterdag 10 september wordt een openhuis gehouden waar het orgel centraal staat.
Het is mogelijk om op die dag het nieuweorgel te bespelen. Hiervoor moet u zichaanmelden.
Dit kan door een mailtje te sturen naar Wimvan Dijk wimvandijk49@home.nl 
Deaanmelders ontvangen daarna bericht terugop welk tijdstip zij ingeroosterd zijn.

Bron Orgelcommissie Gereformeerde Kerk(vrijgemaakt) Dalfsen