Orgelbouwnieuws: Hardenberg-Oost, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Morgenlicht

Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 7
Hardenberg-Oost, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Morgenlicht
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-07/08 juli/augustus]

Op Goede Vrijdag werd het uitgebreideorgel van de Gereformeerde KerkVrijgemaakt te Hardenberg-Oost opnieuwin gebruik genomen. Het instrument werdin 1995 gebouwd door de orgelmakersHendriksen & Reitsma, onder adviesvan Piet Wiersma. Bij oplevering van hetinstrument waren 20 stemmen geplaatst; deoverige vier waren gereserveerd. Dankzijeen legaat en een aanvullende financiëleactie binnen de kerkelijke gemeente kondenbijna 10 jaar na de ingebruikneming de tweegereserveerde stemmen van het Hoofdwerk
worden geplaatst: Viola di Gamba 8 enCornet IV (vanaf a).

Hoofdwerk
(Manuaal II, C-g3)
  Rugpositief
(Manuaal I, C-g3)
  Pedaal (C-f1)  
Prestant 8 Holpijp 8 Subbas 16
Bourdon 16 Prestant 4 Prestant 8 (r)
Roerfluit 8 Roerfluit 4 Gedekt 8
Viola di Gamba 8 Nasard 2 2/3 Octaaf 4
Octaaf 4 Woudfluit 2 Bazuin 16
Quint 2 2/3 Terts 1 3/5    
Octaaf 2 Sifflet 1    
Mixtuur IV Scherp III (r)    
Cornet IV Dulciaan 8    
Trompet B/D 8        

Koppelingen:
 Hoofdwerk-Rugpositief
 Pedaal-Hoofdwerk
 Pedaal-Rugpositief
Tremulanten op Hoofdwerk en Rugpositief

Bron Hendriksen & Reitsma