Orgelbouwnieuws: Hardenberg-Oost, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Morgenlicht

Het ORGEL |Jaargang 101 |(2005) |Nummer 7
Hardenberg-Oost, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Morgenlicht
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005-07/08 juli/augustus]

Op Goede Vrijdag werd het uitgebreideorgel van de Gereformeerde KerkVrijgemaakt te Hardenberg-Oost opnieuwin gebruik genomen. Het instrument werdin 1995 gebouwd door de orgelmakersHendriksen & Reitsma, onder adviesvan Piet Wiersma. Bij oplevering van hetinstrument waren 20 stemmen geplaatst; deoverige vier waren gereserveerd. Dankzijeen legaat en een aanvullende financiëleactie binnen de kerkelijke gemeente kondenbijna 10 jaar na de ingebruikneming de tweegereserveerde stemmen van het Hoofdwerk
worden geplaatst: Viola di Gamba 8 enCornet IV (vanaf a).

Hoofdwerk
(Manuaal II, C-g3)
 Rugpositief
(Manuaal I, C-g3)
 Pedaal (C-f1) 
Prestant8Holpijp8Subbas16
Bourdon16Prestant4Prestant8 (r)
Roerfluit8Roerfluit4Gedekt8
Viola di Gamba8Nasard2 2/3Octaaf4
Octaaf4Woudfluit2Bazuin16
Quint2 2/3Terts1 3/5
Octaaf2Sifflet1
MixtuurIVScherpIII (r)
CornetIVDulciaan8
TrompetB/D 8

Koppelingen:
 Hoofdwerk-Rugpositief
 Pedaal-Hoofdwerk
 Pedaal-Rugpositief
Tremulanten op Hoofdwerk en Rugpositief

Bron Hendriksen & Reitsma