Orgelbouwnieuws: Drumpt, Hervormde Kerk

Het ORGEL |Jaargang 101 |(2005) |Nummer 4
Drumpt, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005/04 april]

Afgelopen november werd het gerestaureerde Van Puffelen-orgel in de Hervormde Kerk te Drumpt opnieuw in gebruik genomen. De uit Zaltbommel afkomstige Karel Marinus van Puffelen (1826-1886) had het vak geleerd bij diverse orgelmakers in binnen- en buitenland en kwam in 1853 in dienst van C.F.A. Naber te Deventer. Vier jaar later werd hij compagnon van diens zoon N.A. Naber en gedurende een aantal jaren werkten zij onder de naam N.A. Naber & Co. In 1863 begon Van Puffelen een eigen orgelmakerij in Zaltbommel. Zijn oeuvre beperkte zich tot, voor zover thans bekend, zestien instrumenten die bijna allemaal een plaats in de Betuwe of directe omgeving kregen.
Het instrument dat Van Puffelen in 1874 aan de Hervormde Kerk van Drumpt leverde bleef gedurende de loop der jaren niet ongewijzigd. Van 1916 tot 1948 was het orgel in onderhoud bij K.P. van Ingen (Haarlem). Deze orgelmaker herstelde het instrument in 1917 en verving bij die gelegenheid de Mixtuur II-III door een Voix Céleste 8. In 1946 voerde hij opnieuw herstelwerkzaamheden aan het orgel uit.
Ingrijpender waren de werkzaamheden die drie jaar later door de firma J. de Koff & Zn (Utrecht) werden uitgevoerd. De grootste 12 pijpen van de Octaaf 4 werden vervangen en de toonhoogte van het orgel werd gewijzigd.
Gedurende de periode 1983-1993 voerde J. van der Veer (Dordrecht) diverse werkzaamheden en wijzigingen aan het orgel uit. De klavieren werden vervangen, waarbij voor het handklavier een kopie van het oude exemplaar werd aangebracht; het nieuwe pedaalklavier werd volgens moderne maatvoering vervaardigd. Wel bleef het oude pedaalklavier bij het orgel bewaard.
Ingrijpend waren ook de werkzaamheden aan de windvoorziening. De originele magazijnbalg werd vervangen door een zwembalg en de oude conducten vervangen door exemplaren van flexibel materiaal. Tenslotte werd een drietal binnenpijpen en enkele frontpijpen van de Prestant 8 vervangen en maakte de Voix Céleste 8 plaats voor een nieuwe Mixtuur II-III.
In het kader van de restauratie van het kerkgebouw voerde de firma Van Vulpen onder advies van Aart van Beek in 2004 een algehele restauratie van het orgel uit. De oorspronkelijke toestand van het instrument gold daarbij als uitgangspunt.
Latere onderdelen die in het concept pasten, zoals het handklavier, de grootste pijpen van de Octaaf 4 en de uit 1983 daterende frontpijpen, bleven gehandhaafd. De verzakking van het orgelbalkon is weggenomen en de orgelkast te lood gesteld.
De kleurstelling van orgelkast en balustrade is in samenhang met het overige schilderwerk van het kerkinterieur vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke kleurstelling van de kast als uitgangspunt gold. Het originele pedaalklavier en de orgelbank zijn herplaatst. Verder is er een nieuwe magazijnbalg (naar voorbeeld van Van Puffelen) gemaakt en is de kanalisatie hersteld. Daarbij zijn ook nieuwe loden conducten aangebracht. Daarnaast vervaardigde men een nieuwe Mixtuur II-III naar voorbeeld van het Van Puffelenorgel (1874) in Oost-Souburg en werd de oude toonhoogte hersteld waartoe oude steminrichtingen werden gereconstrueerd.
Aansluitend volgde een herintonatie op gecorrigeerde winddruk.

Manuaal(C-f3) 
Bourdon16
Prestant8C-D nieuw, Dis en H 1983
Wijd gedackt8
Viola di Gamba8C-H comb. Wijd gedackt
Octaaf4C-H 1949
Fluit4
Octaaf2
MixtuurII-IIInieuw
CornetIII Discant
Trompet8 b/d
Tremulant1949

Aangehangen pedaal (C-h)
Winddruk: 82 mm. wk. Toonhoogte: a1 = 453
Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron Aart van Beek, De restauratie van hetorgel in de Hervormde Kerk teDrumpt, 2004.
Met dank aan defirma Van Vulpen.