Orgelbouwnieuws: Lottum, R.-K. St.-Gertrudiskerk

Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 3
Lottum, R.-K. St.-Gertrudiskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2005/03 maart]

Op 17 oktober werd het gereconstrueerde Randebrock-orgel van de St.-Gertrudiskerk te Lottum officieel in gebruik genomen.
Het oorspronkelijk uit 1881 daterende instrument werd geleverd door de in Paderborn gevestigde orgelmaker R.A. Randebrock. In de loop der jaren vonden ingrijpende wijzigingen aan het orgel plaats, terwijl ook in 1944 samen met het kerkgebouw belangrijke delen van het instrument verloren gingen.
Desondanks bleef ongeveer de helft van het oorspronkelijke pijpwerk bewaard. Op basis daarvan voerde Verschueren Orgelbouw onder advies van Marcel Verheggen en Rogér van Dijk een reconstructie uit.
Omdat de oorspronkelijke opstelling in het huidige kerkgebouw niet kon worden gerealiseerd is uit praktische overwegingen in een aantal opzichten van de oorspronkelijke toestand afgeweken. Zo werd het instrument in één kast geplaatst met de klaviatuur aan de voorzijde.
Oorspronkelijk stond het orgel in twee kasten met een vrijstaande speeltafel. Verder werden in plaats van de oorspronkelijke ‘Hahnenladen’ thans normale sleepladen toegepast, die overigens ook in het oeuvre van Randebrock veelvuldig werden toegepast. Zodoende kon bij de nieuwe aanleg van het instrument toch bij voorbeelden van Randebrock te rade worden gegaan. Ook is de vormgeving van de kast geïnspireerd op het uit 1864 daterende Randebrock-orgel van Heddinghausen (D), al is de uitwerking ervan in overeenstemming gebracht met de sobere neogotiek van het kerkgebouw.
Het merendeel van het ontbrekende pijpwerk is naar voorbeeld van het orgel te Heddinghausen bijgemaakt. De Trompete 8 is gekopieerd naar het gelijknamige register (1879) in het orgel van Anröchte-Berge, terwijl de registers Hohlfloete 8 en Flageolet 2 zijn vervaardigd naar voorbeeld van die in het Randebrock-orgel (1871) te Bendigo (Australië). De oorspronkelijke dispositie gold als uitgangspunt, maar is aangevuld met een Flageolet 2 voor het Positiv. De oude toonhoogte is hersteld aan de hand van gevonden aanwijgingen in het oude gedekte pijpwerk.

Manual (I, C-f3)  
Bordun 16 nieuw, C-h grenen,vervolg metaal
Principal 8 C-fis en gis2-f3 nieuw,overige pijpen 1881
Hohlfloete 8 nieuw, grenen, C-Hgedekt, vervolg open
Gamba 8 nieuw
Octav 4 C-F en b1 nieuw, overigepijpen 1881
Gedactfloete 4 C-fis2 1881, vervolgnieuw
Mixtur I-II-III 1881
Trompete 8 nieuw
Positiv (II, C-f3)  
Lieblich Gedact 8 C-H nieuw, grenen,vervolg 1881
Salicional 8 C-H nieuw, gedekt,vervolg 1881
Flauto Traverso 4 C-g nieuw, vervolgoverblazend, 1881
Flageolet 2 nieuw
Pedal (C-d1)  
Subbass 16 nieuw, grenen gedekt
Violon 8 nieuw, grenen open

Manualkoppel;
Pedalkoppel.
Winddruk: 74mm. wk.
Toonhoogte: a1 = 448 Hz bij 21ºC.
Temperatuur: evenredig zwevend.
Bron: “Een droom wordt werkelijkheid. Historieen Restauratie van het Randebrock Orgel R.K.Kerk H. Gertrudis te Lottum”
Lottum 2004.