Een Renaissance-orgel in Dordrecht

door Auke Hendrik Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 5

 

Auke Hendrik Vlagsma Een Renaissance-orgel in Dordrecht
Het ORGEL 101 (2005), nr. 5, 21-23 [samenvatting]

In het in 1903 gepubliceerde artikel ‘Het klooster der Magdalena-Zusteren te Dordrecht’ van J.L. van Dalen wordt een orgel genoemd in de Heilige Sacramentskapel in Dordrecht. In diverse archieven kon onlangs extra bronnenmateriaal over dit orgel boven tafel gehaald worden. Het instrument is in 1544 gebouwd door bedelmonnik Joost van der Strate. Hij bouwde het in zijn woning, waar het tweemaal gekeurd werd door drie organisten: Melchior van Oudewater, de prior van het plaatselijke Augustijnenklooster en de kapel-organist Servaas. Het orgel beschikte over zestien register op Manuaal en Positief. Op het Manuaal waren zes ‘Clijkettens’ gedisponeerd, waarmee vermoedelijk een klein blokwerkje, een Mixtuur VI in feite, zal zijn bedoeld. Joost van der Strate werd verplicht organist Servaas te leren registreren en stemmen.