In gesprek met Rudi van Straten en Wim Diepenhorst

door Christa Hijink | Het ORGEL | Jaargang 101 | (2005) | Nummer 1

 

Christa Hijink In gesprek met Rudi van Straten en Wim Diepenhorst
Het ORGEL 101 (2005), nr. 1, 32-40 [samenvatting]

 

Orgels worden in Nederland, wanneer ze op de monumentenlijst staan, beschermd op basis van de monumentenwet uit 1988: ze mogen niet worden beschadigd of zonder toestemming gewijzigd. Het Rijk kan restauratie en onderhoud van deze instrumenten subsidiëren. Rudi van Straten en Wim Diepenhorst (sinds 2003) werken als orgeldeskundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de voorbereiding van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten betrokken, kortweg de (sic) BRIM; de voorwaarden voor subsidie worden toegelicht in de nota Klinkende Monumenten. In de BRIM wordt onder meer gesproken over de exploitatie van monumenten; dat zou een voorwaarde kunnen zijn voor subsidiëring. In het kader daarvan denkt de Rijksdienst na over de wenselijkheid van het aanstallen van ‘orgelmentoren’, die monumentale orgels en de activiteiten eromheen in de gaten moeten houden.
Er is nog een andere belangrijke ontwikkeling gaande bij de Rijksdienst: ook 20ste-eeuwse orgels komen nu op de monumentenlijst. Niet alleen staan er inmiddels (elektro)pneumatische orgels uit de eerste helft van de 20ste eeuw op: een speciale commissie zoekt momenteel ook uit welke instrumenten uit de periode tot 1961 in aanmerking komen.