Orgelbouwnieuws: Tholen, Gereformeerde Gemeente

Het ORGEL |Jaargang 100 |(2004) |Nummer 7
Tholen, Gereformeerde Gemeente
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2004/07-08 juli/augustus]

Op 2 april werd het gereconstrueerde Van Oeckelen-orgel in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Tholen in gebruik
genomen. Dit orgel werd in 1840-1841 door Petrus van Oeckelen gebouwd voor de Groningse Academie- of Broerenkerk. Toen ditkerkgebouw in 1898 werd afgebroken, verhuisde het orgel naar de Gereformeerde Parklaankerk. Toen duidelijk werd dat ook dezekerk zou worden gesloopt werd het orgel in 1986 door orgelmaker Sicco Steendam gedemonteerd en opgeslagen. In oktober 2001 werddoor de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Tholen een overeenkomst gesloten met Orgelmakerij Steendam om het orgel,dat in de loop der jaren een aantal wijzigingen had ondergaan, geheel te reconstrueren en te plaatsen in een nieuw te bouwenkerk. Als adviseur trad Dirk Bakker (Piershil) op. In een volgend nummer van HET ORGEL zal uitgebreid op de reconstructie vandit orgel worden ingegaan.

Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3)
Prestant 16
Bourdon 16
Octaaf 8
Gedekt 8
Octaaf 4
Fluit 4
Terts 3 1/5
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur B/D III-IV
Cornet D V
Fagot B/D 16
Trompet B/D 8
Bovenwerk (Manuaal II, C-f3)
Prestant 8
Holfluit 8
Holpijp 8
Fluit Travers D
Viola di Gamba 8
Octaaf 4
Fluit 4
Woudfluit 2
Flajolet 1
Calchodion 8
Hoboe 8
Tremulant
Pedaal (C-d1)

Subbas 16
Violon 8
Holpijp 8
Bazuin 16
Trombone 8

Manuaalkoppel B/D,
Pedaalkoppel. Temperatuur:
evenredig zwevend.
Bron: Orgelmakerij Steendam.