Het voormalige orgel van de Gereformeerde Kerk te Boerakker

door Auke Hendrik Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 100 | (2004) | Nummer 5

 

Auke Hendrik Vlagsma Het voormalige orgel van de Gereformeerde Kerk te Boerakker
Het ORGEL 100 (2004), nr. 5, 32-41 [samenvatting]

 
Pijpwerk van Anthonie Verbeeck uit het voormalige orgel van de Jacobijnerkerk te Leeuwarden bleef bewaard doordat het omstreeks 1700 door Jan Harmens werd gebruikt bij de bouw van een klein orgel voor de Hervormde kerk te Brantgum. Dit instrument werd in de loop van de 18de eeuw verkocht aan de Rooms-Katholieke statie te Dokkum, waar Albertus van Gruisen in 1808 een nieuw instrument bouwde met gebruikmaking van frontdelen van de kast van Jan Harmens en pijpwerk van Verbeeck uit het afgebroken orgel. In 1872 werd het orgel verbouwd tot een achtvoets instrument met een nieuwe onder- en achterkast en zijkantbespeling. In deze staat is het tot ons gekomen in de Gereformeerde Kerk te Boerakker, waar het in 1991 werd vervangen door een nieuw orgel van orgelbouwer De Graaf. Het instrument wordt nu door De Graaf gerestaureerd.