Opinies over Bach in 118 jaar HET ORGEL

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 100 | (2004) | Nummer 4

 

Jan Smelik Opinies over Bach in 118 jaar HET ORGEL
Het ORGEL 100 (2004), nr. 4, 5-26 [samenvatting]

 
Otto Dienel - Foto archief Hans FidomHET ORGEL heeft een belangrijke rol gespeeld in het aan de orde stellen van inzichten over de uitvoering van de orgelmuziek van J.S. Bach. Vóór 1900 werd Duitse literatuur daarover van Otto Dienel en Heinrich Reimann vertaald gepubliceerd. Ook Albert Schweitzers visie (Bach hanteerde een specifieke ‘orgelstijl’) kreeg veel aandacht; een visie die niet door iedereen gedeeld werd. De opvatting dat Bachs orgelwerken als muziek voor symfonie-orkest moesten worden beschouwd, bleef naast die van Schweitzer populair, evenals de opvatting dat oude muziek op originele wijze moest worden uitgevoerd. Tot de voorvechters van de historische uitvoeringspraktijk behoorde Herman Rutters, na de eeuwwisseling hoofdredacteur van HET ORGEL. 
HET ORGEL concentreerde zich steeds meer op de orgelwerken van Bach. Na de Tweede Wereldoorlog betoogde Piet Post dat men bij de uitvoering ervan ook moest letten op andere muziek van Bach. In de jaren ’70 begonnen organisten als Peter van Dijk en Ewald Kooiman onderzoek naar bronnen uit de 17de en de 18de eeuw. Tegelijk kwam er aandacht voor getallenstructuren etc. in Bachs muziek: betoverend, zoals bij fabeltjeslanden hoort.
HET ORGEL toont in zijn 118-jarige bestaan zo dat elke tijd zijn ‘eigen Bach’ creëert.