Orgeladviseur in wisselend perspectief

door Jan Jongepier | Het ORGEL | Jaargang 100 | (2004) | Nummer 1

 

Jan Jongepier Orgeladviseur in wisselend perspectief
Het ORGEL 100 (2004), nr. 1, 22-28 [samenvatting]

 

Op 1 november 2003 ontving Jan Jongepier de eerste Jan Pieterszoon Sweelinck Prijs, wegens zijn verdiensten voor de orgelcultuur, met name als orgeladviseur. Bij die gelegenheid hield Jongepier een rede, waarin hij uiteenzette hoe het vak van orgeladviseur zich sinds de 17de eeuw heeft ontwikkeld van keurmeester tot medebepaler van orgelconcepten, en hoe hij zelf aan dat proces een bijdrage leverde door zich sinds de jaren ’50 als autodidact tot adviseur te ontwikkelen. Het stadium dat het vak van orgeladviseur inmiddels heeft bereikt, stelt eisen aan nieuwe adviseurs: zij dienen dan ook een opleiding te volgen, niet alleen met betrekking tot orgelbouw en orgelmuziek, maar ook met betrekking tot het management van complexe besluitvormingsprocessen. 
Ter gelegenheid van de prijsuitreiking interviewde Hans Fidom Jan Jongepier. In het gesprek zette Jongepier uiteen dat orgelmuziek voor hem kunst is, en de organist een kunstenaar. Zijn liefde voor de schoonheid van orgelklank is zeer sterk en bepaalt daardoor zijn artistieke impulsen, zowel bij het interpreteren van andermans muziek als bij het improviseren. Op basis daarvan werkt Jongepier eraan zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de orgelkunst.