De nieuwe Generale Regeling voor Kerkmusici

door Kees Hoeksma | Het ORGEL | Jaargang 99 | (2003) | Nummer 5

 

Kees Hoeksma De nieuwe Generale Regeling voor Kerkmusici
Het ORGEL 99 (2003), nr. 5, 39-42 [samenvatting]

 

Op 1 april 2004 gaan de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk samen in de Verenigde Protestantse Kerk. De Commissie Regeling Kerkmuziek heeft een Regeling ontworpen voor die nieuwe situatie.
Veel blijft bij het oude; het belangrijkste aspect is wel dat de verdeling in drie functieniveaus blijft bestaan, evenals de daartoe noodzakelijke bevoegdheden. In de nieuwe Regeling is de salariëring nauwkeurig geregeld. Er is onderscheid gemaakt tussen basistaken en ‘variabele taken’; verder weegt het onderhoud aan orgels zwaarder naarmate het instrument meer tongwerken heeft.
De verantwoordelijkheid voor kerkmuziek en kerkmusici ligt bij de plaatselijke kerkenraad: die bepaalt, in overleg met andere kerkelijke overheden, welk functieniveau ter plaatse noodzakelijk is; op basis daarvan wordt een beleidsplan ten aanzien van de kerkmuziek vastgesteld. Ook kan de kerkenraad onder voorwaarden besluiten, ingeval voor niveau III is besloten, de kerkmusicus als vrijwilliger te beschouwen. In de Gereformeerde Kerken was dit laatste altijd al mogelijk, in de Hervormde Kerk niet.
De nieuwe Regeling komt in de plaats van de Regeling voor de Kerkmuziek in de Nederlands Hervormde Kerk; de Regelingen Kerkmuziek en Kerkmusici Gereformeerde Kerken in Nederland; en de Richtlijnen Kerkmusici, werkzaam in de Evangelisch Lutherse Kerk. Er is voor een overgangsregeling gezorgd.