Zes stellingen over de toekomst van de Nederlandse orgelcultuur

door Joost Langeveld | Het ORGEL | Jaargang 99 | (2003) | Nummer 1

 

Joost Langeveld Zes stellingen over de toekomst van de Nederlandse orgelcultuur
Het ORGEL 99 (2003), nr. 1, 5-7 [samenvatting]

Stelling 1

Het gaat goed met de Nederlandse orgelcultuur: er zijn veel indrukwekkende orgels, veel concerten, goede tijdschriften. 

Stelling 2

Het gaat bergafwaarts met de Nederlandse orgelcultuur: belangrijke orgels worden minder bespeeld, de orgelwereld vergrijst. De huidige documentatie van het orgelbezit in een Encyclopedie wijst erop dat de bloeitijd afgelopen is. 

Stelling 3

Mensen verlaten de kerk makkelijker dan orgels: vroeger genereerde de kerk belangstelling voor orgels, nu is het tegendeel het geval. 

Stelling 4

Ook de koningin der instrumenten is niet meer wat zij geweest is: het orgel is niet meer nodig voor muziek in grote zalen. 

Stelling 5

Orgelconcerten alleen helpen ons niet uit de brand: orgelconcerten hebben hun functie verloren. 

Stelling 6

Er moeten snel nieuwe vormen van functioneel orgelgebruik ontwikkeld worden: orgelmuziek moet een taak krijgen bij tentoonstellingen, symposia etc. Daar is precies het soort ritueel vereist waarbij het orgel vanouds goed past.