Orgel Der Aa-Kerk Groningen opnieuw onderwerp van gesprek

door Hans Fidom | Het ORGEL | Jaargang 99 | (2003) | Nummer 1

 

Hans Fidom Orgel Der Aa-Kerk Groningen opnieuw onderwerp van gesprek
Het ORGEL 99 (2003), nr. 1, 13-16 [samenvatting]

 

In de voorbereiding van de restauratie van het beroemde orgel in de Der Aa-Kerk te Groningen is voortgang geboekt. In 1993 werd het eerste restauratieplan opgesteld door Rudi van Straten, adviseur van eigenaar Stichting Der Aa-Kerk. Het werd na protest bij de gemeente Groningen, die wettelijk verantwoordelijk is voor de monumentenzorg in de stad, ingetrokken. In 1995 volgde een herzien plan, waarvoor de gemeente subsidie toekende. Dit plan maakte plaats voor een herzien plan in 1997, opgesteld omdat de constructie van het orgel bij nader inzien te slecht zou zijn om het orgel grotendeels te laten zoals het was. Volgens dit plan zou veel materiaal van na 1831 verdwijnen; het orgel zou een gewijzigde dispositie krijgen. Ondanks protest verleende de gemeente Groningen vergunning. De Stichting tot Bescherming van het Hoofdorgel van de Der Aa-Kerk te Groningen ging in beroep bij de rechtbank. De rechter liet ter voorbereiding van de zitting een onderzoek doen naar de constructie van het orgel door TNO; deze organisatie concludeerde dat het orgel zonder drastische ingrepen 
herplaatst kon worden.
De rechtszitting was op 15 november 2002. Op basis van het TNO-rapport trok de gemeente de vergunning in. De rechter deed geen uitspraak, maar streefde ernaar dat de eigenaar, de Stichting tot Bescherming en de gemeente Groningen op basis van het rapport het project samen zouden dragen. De intentie daartoe spraken zij uiteindelijk inderdaad uit. 
Aangezien het TNO-rapport niets zegt over de bespeelbaarheid van het orgel, is er nog een lange weg te gaan alvorens het orgel weer zal klinken.