Orgelbouwnieuws: Bremen (D), Dom

Het ORGEL | Jaargang 98 | (2002) | Nummer 5
Bremen (D), Dom
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2002/05, mei]

Tijdenseen feestelijke kerkdienst op 2 februari jongstleden, werd het nieuwe koororgelvan de Dom in Bremen in gebruik genomen. De bouw van dit instrument werdmogelijk gemaakt door de Jacobs-Stichting die zich ten doel stelde een passendorgel te verwerven ter opluistering van de vele kerkdiensten in het koor. Hetgrote Sauer-orgel (1894) op de Westtribune en het Van Vulpen-orgel (1966) in hetNoordertransept bleken vanwege de grote afstand moeilijk in staat om dezediensten te ondersteunen, terwijl de beide andere orgels (Silbermann en Klop)zich in de beide crypten bevinden.

 
Hetnieuwe orgel, gebouwd door de firma Kristian Wegscheider (Dresden), kreeg eenplaats aan de noordzijde van het altaar. De intensieve kleuren van de19de-eeuwse inrichting van het koor werden door Hilke Frach-Renner (Dresden) opeen passende wijze in de kleurstelling van het orgel overgenomen. De onderkastbiedt plaats aan de windmotor en een kleine spaanbalg. Het handklavier isuitgevoerd als staartklavier en de mechaniek is direct aangehangen. Deondertoetsen zijn belegd met been, de boventoetsen zijn van ebben. Hetpedaalklavier is van eiken. De registerknoppen zijn in twee verticale rijen, aanweerszijden van de klaviatuur, aangebracht. Bij de intonatie orienteerde menzich op de Midden-Duitse orgelbouw van de late 18de en de vroege 19de eeuw

Dedispositie: Manuaal (C-f3): Principal 8 (D-gis in het front), Bordun16 (C-F eiken, rest metaal), Viola di Gamba 8 (D-dis in het front), Gedackt 8(geheel metaal), Octave 4, Rohrflöte 4, Nasat 3, Superoctave 2, Mixtur III,Tremulant. Pedaal (C-d): Subbas 16 (gecombineerd met Bourdon 16). Pedaalkoppel.Toonhoogte: a1 = 440 Hz bij 15 ºC. Temperatuur: F-C-G-D,A-E-H-Fis1/6 komma kleiner, D-A, Fis-Cis-Gis-Es-B-F rein.

Bron:Wolfgang Baumgratz