Orgelbouwnieuws: Lottum, R.-K. Sint-Gertrudiskerk

Het ORGEL | Jaargang 98 | (2002) | Nummer 4
Lottum, R.-K. Sint-Gertrudiskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2002/04, april]

Infebruari kreeg Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) de opdracht voor dereconstructie van het Randebrock-orgel in de St.-Gertrudiskerk te Lottum. Hetinstrument werd in 1881 gebouwd door de in Paderborn gevestigde orgelmakerRudolph Randebrock (1842-1893) en had bij oplevering de volgende dispositie:Manual (C-f3): Bordun 16, Principal 8, Hohlfloete 8, Gamba 8, Octav4, Gedactfloete 4, Mixtur I-II-III, Trompete 8. Positiv (C-f3):Lieblich Gedact 8, Salicional 8, Flauto Traverso 4. Pedal (C-d1):Subbaßs 16, Violon 8. Manualkoppel, Pedalkoppel, alsmede drie afsluiters. Dewindladen van het instrument waren vervaardigd volgens het door Randebrockontwikkelde ‘Hahnenladen-systeem’. Deze variant op de registercancelladebleek in de praktijk echter weinig duurzaam en Randebrock keerde enkele jarenlater weer naar de vertrouwde sleeplade terug.

Medevanwege de slecht functionerende windladen werd het Lottumse orgel in 1925gepneumatiseerd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert). Het pijpwerk bleef bijdie gelegenheid nagenoeg compleet gehandhaafd, maar op aandringen van deadviseur werd het gehele instrument veel zachter geïntoneerd. In 1944 werd dekerk door oorlogsgeweld volledig verwoest. Het grootste deel van de inventarisen belangrijke delen van het orgel waren echter tijdig elders ondergebracht.Desondanks gingen de beide orgelkasten, de windvoorziening en een deel van hetpijpwerk verloren. Met gebruikmaking van de nog bewaarde windladen en hetpijpwerk formeerde de firma Gebr. Vermeulen in 1947 een pneumatisch orgel voorde noodkerk. Vijf jaar later plaatste de firma L. Verschueren C.V. ditinstrument in gewijzigde vorm en voorzien van elektropneumatisch regeerwerk inde inmiddels voltooide nieuwe parochiekerk.

Vanwegetoenemende technische problemen en het feit dat de klank als onbevredigend werdervaren besloot het kerkbestuur vorig jaar om het instrument zoveel mogelijk inzijn 19de-eeuwse gedaante terug te laten brengen. Bij de aanstaandereconstructie zal de dispositie uit 1881 worden hersteld. Voor de technischeaanleg van het instrument zullen echter enkele bewaard geblevenRandebrock-orgels met sleepladen als voorbeeld dienen. Als alles volgens planverloopt zullen de werkzaamheden in de zomer van 2004 worden voltooid.

Bron:Marcel Verheggen en Rogér van Dijk