Orgelbouwnieuws: Heissen (D), Evangelische Friedenskirche

Het ORGEL | Jaargang 98 | (2002) | Nummer 3
Heissen (D), Evangelische Friedenskirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2002/03, maart]

Op zondag 9 december 2001 werd het nieuwe orgel inde Evangelische Friedenskirche te Heissen in gebruik genomen. Het kerkgebouw dateert uithet begin van de 20ste eeuw en werd na de Tweede Wereldoorlog geschikt gemaakt voormultifunctioneel gebruik. Het instrument, gebouwd door J.C. van Rossum, is een kopie vaneen orgel van Carlo Russo (1713) waaraan een tweede manuaal is toegevoegd. Eenvergelijkbaar instrument leverde Van Rossum in 1997-1998 aan het muziekgymnasium te Praag(het ORGEL 1998/3, 23-25). In de onderkast is behalve de windlade en het pijpwerkvan het Onderpositief één meervouwige spaanbalg geplaatst. Het snijwerk is gemaakt doorM. van Wijk te Eefde, het schilderwerk is uitgevoerd door W. van den Berg uit Lienden. Alsadviseur trad Kreiscantor Detlef Hilder op.

De dispositie: Manuaal (I, C-d3): Principale[8] (C-dis, permanent sprekend en van hout, C-A gedekt, B-dis open, e-fis1 inhet front (metaal), vervolg op de lade), Voce Umana [8] (vanaf c1, metaal),Ottava [4] (C-A hout, vervolg metaal), Flauto in duodecima [3] (vanaf f, metaal),Decimaquinta [2] (metaal), Decimanona [1 1/3] (metaal, repeteert op fis2 naar 3voet), Vigesimaseconda [1], (metaal, repeteert op cis2 naar 2 voet).Onderpositief (II, C-d3): Flauto [4] (metaal, C-f gedekt, vervolg open), Regale[8] (perenhout met open messing kelen). Aangehangen pedaal (C-d1). Tirapieno(vaste combinatie die de 4-, 2- en 1-voets registers inschakelt). Winddruk: 46 mm wk.Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: Kirnberger III.

Bron: J.C. van Rossum