Orgelbouwnieuws: Rotterdam, Evangelisch Lutherse Andreaskerk

Het ORGEL |Jaargang 98 |(2002) |Nummer 1
Rotterdam, Evangelisch Lutherse Andreaskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2002/01, januari]

In de Evangelisch Lutherse Andreaskerk te Rotterdam staat sinds kort het uit 1967daterende Blank-orgel dat oorspronkelijk werd gebouwd voor de Gereformeerde Noorderkerk teSneek. Het instrument telde bij oplevering veertien stemmen verdeeld over Hoofdwerk,Rugpositief en Pedaal. Daarnaast waren er op het Rugpositief vier en op het pedaal nogtwee vrije slepen aanwezig. Opmerkelijk was verder het feit dat voor de Viola 8 van hetHoofdwerk pijpwerk uit de 19de eeuw was gebruikt.

In 1988 voerde de firma Gebr. Reil een herintonatie uit. Bij die gelegenheid vonden ookenkele dispositiewijzigingen plaats. Zo verving men op het Hoofdwerk de Nasard 2 2/3 dooreen Octaaf 2 waarvoor pijpwerk uit de Mixtuur werd gebruikt. Op het Rugpositief plaatstemen een nieuwe Fluit 4 en de oude Nasard 2 2/3 van het Hoofdwerk.

Bij de thans voltooide restauratie en overplaatsing naar Rotterdam is de hoofdkastverstevigd en voorzien van een onderbroken gebogen timpaan. Daarnaast is het rasterwerk inde bovenpartijen van de hoofdkast vervangen door frontpijpen. De windladen en demechanieken zijn nagezien en de pulpeten zijn vernieuwd. Verder is de dispositie gewijzigden aangevuld. Het Hoofdwerk kreeg een nieuwe Octaaf 2, het oude pijpwerk werd weer in deMixtuur opgenomen. Op het Rugpositief voegde men een nieuwe Scherp III-IV en een Dulciaan8 toe. De beide lege slepen van het Pedaal werden ingevuld met een Fagot 16 en een Cornet4. Aansluitend volgde een herintonatie na harmonisatie van de winddrukken. Deingebruikneming van het aldus vernieuwde instrument vond plaats op 8 december. Dewerkzaamheden werden uitgevoerd door Orgelmakerij Gebr. Reil onder advies van JanJongepier.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal II, C-g3): Prestant 8, Roerfluit 8, Viola 8, Octaaf4, Speelfluit 4, Octaaf 2, Mixtuur IV-V, Trompet B/D 8. Rugpositief (Manuaal I, C-g3):Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Nasard 2 2/3, Woudfluit 2, Sesquialter D II, ScherpIII-IV, Dulciaan 8. Pedaal (C-f1): Subbas 16, Prestant 8, Fagot 16, Cornet 4. KoppelingenHW-RP, Ped-HW, Ped-RP. Tremulanten HW, RP. Winddruk: mm. Toonhoogte a1 = 442 Hz.Temperatuur: Neidhardt III.

Bron: Jan Jongepier en Orgelmakerij Gebr. Reil