Orgelbouwnieuws: Hilversum, De Morgenster

Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 10
Hilversum, De Morgenster
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/10, oktober]

Het Van Vulpen-orgel dat thans ‘DeMorgenster’ in Hilversum siert werd oorspronkelijke gebouwd voor de Goede Herderkerkte Hilversum. De ingebruikneming van het instrument, dat werd gebouwd naar een ontwerp vanCor Edskes, vond plaats op 1 april 1964. In de tweede helft jaren ’80 stemde VanVulpen het orgel bij wijze van experiment in Werckmeister III met getempereerde b. Ondersupervisie van dezelfde firma voerde Jean Telder in 1991 een herintonatie van de labialenuit. Daarbij werden de pijpvoeten verkleind, opsneden verhoogd, kernspleten geopend enwaar nodig kernsteken aangebracht. De tongwerken bleven ongewijzigd. Alleen de Regaal vanhet Borstwerk werd voorzien van gesoldeerde halfopen dekseltjes. Na sluiting van hetkerkgebouw, in september 1996, werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen door deorgelmakers Kaat & Tijhuis (Kampen).

In december 2000 vond het instrument een nieuwe bestemming in de juist voltooideMorgenster, gebouwd naar ontwerp van Jim Klinkhamer. De plaatsing van het orgel werduitgevoerd door de firma Kaat & Tijhuis. Bij die gelegenheid werd de oorspronkelijkeevenredig zwevende temperatuur weer hersteld. Kerk en orgel konden op 10 december 2000 ingebruik genomen worden. In verband met ingrepen aan de kerkzaal, ter verbetering van deakoestiek, zijn de werkzaamheden aan het orgel echter nog niet geheel voltooid.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3): Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf4, Gemshoorn 2, Mixtuur IV-V, Trompet 8. Borstwerk (Manuaal II, C-f3): Holpijp8, Roerfluit 4, Prestant 2, Octaaf 1, Regaal 16. Pedaal (C-f1): Subbas 16,Prestant 8 (transmissie van HW), Fagot 16, Trompet 4. Koppelingen: HW-BW, Ped-HW, Ped-BW.

Bron: Jean Telder en Cees van der Poel