Orgelbouwnieuws: Heeten, H. Maria ten Hemelopneming

Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 5
Heeten, H. Maria ten Hemelopneming
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/05, mei ]

Op 22 april werd het orgel in de parochiekerk van Heeten opnieuw in gebruik genomen. Degeschiedenis van dit instrument is in dichte nevelen gehuld, maar gaat in elk geval terugtot 1870. In dat jaar leverde de orgelmaker G. Elberink (Oldenzaal) een nagenoeg nieuwinstrument, met gebruikmaking van enig ouder pijpwerk en een oudere lade van onbekendeherkomst. Het instrument zoals Elberink dat opleverde bleef tot aan de Tweede Wereldoorlognagenoeg gaaf bewaard, maar liep als gevolg van oorlogshandelingen grote schade op. In1947 voerde de firma J.J. Elbertse & Zn. herstelwerkzaamheden uit. Het orgel kreeg bijdie gelegenheid een nieuwe kast, alsmede grotendeels nieuw pijpwerk.

Bij de thans voltooide restauratie door Elbertse Orgelmakers, waarbij namens de KKORTon van Eck optrad als adviseur, is de orgelkast geheel gereconstrueerd naar voorbeeld vanhet Elberink-orgel te Vierakker. Behalve een nieuwe kast kreeg het orgel ook nieuwefrontpijpen en is het zinken pijpwerk uit 1947 vervangen. Het metalen pijpwerk uit 1947bleef wel gehandhaafd. Pijpwerk van vóór 1947 bleef bewaard in de registers Bourdon 16,Prestant 8, Holpijp 8 en Roerfluit 4 van het Hoofdwerk alsmede de Roerfluit 8 en de Fluitamabilis 4 van het Bovenwerk. De deling van de Roerfluit 8 van het Bovenwerk is tussen Hen c; de overige delingen zijn tussen h en c1.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3): Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf4, Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur B/D III, Trompet B/D 8. Bovenwerk (Manuaal II,C-f3): Viool Praestant 8, Roerfluit B/D 8, Salicionaal 8, Praestant 4, Fluit amabilis 4,Piramide fluit 2, Sesquialter B/D II. Aangehangen pedaal (C-d1). Calcant, Clavierkoppeling (HW-BW). Winddruk: 79 mm. wk. Toonhoogte: a1 = 436 Hz bij 17°C. Temperatuur:evenredig zwevend.

Bron: Elbertse Orgelmakers