Orgelbouwnieuws: Rottevalle, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 4
Rottevalle, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/04, april ]

Op 24 februari werd het gerestaureerde Van Dam-orgel in de Hervormde Kerk vanRottevalle opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1865 gebouwd voor hetHervormde Gebouw aan de Oostkade te Leeuwarden (thans in gebruik bij deChristengemeenschap). De orgelmakers Van Dam gebruikten in 1865 een grote hoeveelheidmidden-18de-eeuws pijpwerk, dat vermoedelijk afkomstig is van een kabinetorgel. Ook hetklavier en de bakstukken dateren uit de 18de eeuw. De orgelkast, waarbij voor het eerstneogotiek werd toegepast, was geheel nieuw, evenals het pijpwerk van de Prestant 8 en hetgroot octaaf van de Octaaf 4. In 1924 werd het orgel door de N.V. Van Dam overgeplaatstnaar de Hervormde Kerk van Rottevalle. Mogelijk is bij die gelegenheid dePiano/Forte-inrichting aangebracht. Omstreeks 1950 vonden herstelwerkzaamheden plaatswaarbij de pedaalomvang werd vergroot van C-g tot C-h. Het toen geplaatste pedaalklavieris echter oud, en gemaakt door de tweede generatie Van Dam. De thans voltooide restauratiewerd uitgevoerd door Mense Ruiter orgelmakers onder advies van Jan Jongepier.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Bourdon D 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4,Octaaf 2, Cornet D III. Aangehangen pedaal (C-h). Ventiel, Piano/Forte-inrichting waarbij,naar keuze, de registers octaaf 4, Octaaf 2 en Cornet kunnen worden bediend. Winddruk: 501/2 mm wk. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Mense Ruiter orgelmakers en Jan Jongepier