Orgelbouwnieuws: Hengelo, Kristalkerk

Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 2
Hengelo, Kristalkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/02, februari ]

hengelo-kristal.jpg (23866 bytes)Met een concertdoor adviseur Gijs van Schoonhoven werd op vrijdag 24 november het nieuwe orgel van deKristalkerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) te Hengelo in gebruik genomen. Het instrumentwerd in 1964 gebouwd door de firma Verschueren (Heythuysen) en stond oorspronkelijk in deGereformeerde Cypreskerk te ’s-Gravenhage Als gevolg van het Samen-op-Wegproces werdde Cypreskerk in 1998 verkocht. De nieuwe eigenaar, de Pinkstergemeente, achtte het orgeloverbodig en bood het instrument te koop aan. Door bemiddeling van B.A.G. Orgelmakers, diehet instrument in september 1998 demonteerden, kwam het ter beschikking van deGereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hengelo.

Voorafgaande aan de plaatsing in de Kristalkerk voerden de orgelmakers een aantalwijzigingen aan het orgel uit. Zo zijn de telescoophulzen en de celeron-slepen vervangendoor nieuwe eiken slepen, terwijl op de lade en onder de stokken vilten ringen zijnaangebracht. Daarnaast zijn alle pulpeten vernieuwd. Verder kreeg het orgel een nieuweeiken achterwand, omdat in de oorspronkelijke opstelling de muur van het kerkgebouw alsachterwand fungeerde. Ook de dispositie werd gewijzigd. De Quint 1 1/3 van het Borstwerkwerd vermaakt tot Sifflet 1, en aan het Pedaal werd een Fagot 16 toegevoegd. Tenslottewerd de intonatie herzien en aangepast aan het nieuwe kerkgebouw. De Sexquialter van hetBorstwerk is voorzien van twee standen. Bij het half open trekken van dit register spreektalleen het Quint-koor, geheel opengetrokken spreekt ook het Terts-koor.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal I, C-g3): Prestant 8, Roerfluit 8, Oktaaf 4,Quintadeen 4, Spitsfluit 2, Mixtuur III-IV, Trompet 8. Borstwerk (Manuaal II, C-g3):Holpijp 8, Prestant 4, Speelfluit 4, Oktaaf 2, Sifflet 1, Sexquialter II, Dulciaan 8,Tremulant. Pedaal (C-f1): Bourdon 16, Prestant 8, Fagot 16, Schalmei 4. Koppelingen:Hoofdwerk-Borstwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Borstwerk. Winddruk: Hoofdwerk en Borstwerk65 mm. wk, Pedaal 78 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: B.A.G. Orgelmakers