De Rijksdienst voor de Monumentenzorg

door Christa Hijink | Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 5

 

Christa Hijink De Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Het ORGEL 97 (2001), nr. 5, 5-7 [samenvatting]

 

Het bestuur van de KNOV sprak met de Rijksadviseur voor Orgels en Klokken, Rudi van Straten, en zijn voorganger, nu adjunct directeur van Monumentenzorg, Onno Wiersma. Dit om een beter beeld te krijgen van hoe de dienst functioneert.

De Rijksdienst adviseert de minister over de monumenten, stelt subsidies vast (maximaal 70% van de subsidiabele kosten), en bewaakt monumenten. De gemeentelijke overheden voeren de monumentenwet uit; de Rijksadviseur ondersteunt en adviseert hen. De gemeenten verlenen bij orgels al dan niet vergunning om een restauratieplan, doorgaans opgesteld door een adviseur van de eigenaar van het orgel, uit te voeren. Wie een monumentaal orgel bezit mag daaraan zonder vergunning niets wijzigen.

Het beroep van adviseur is vrij. De Commissie Orgelzaken van de SoW-kerken werkt met een vaste groep adviseurs. Op dit moment legt deze commissie in een profielschets vast waaraan een orgeladviseur moet voldoen.

De Rijksadviseur hanteert geen standaardbeleid. ‘Sober en doelmatig’ zijn de trefwoorden voor de subsidietoekenning. Verder is het gebruik van het orgel na restauratie van belang en de muzikale eenheid van het instrument.