Het Geneefse Psalter in zijn tijd

door Aad Alblas |Het ORGEL |Jaargang 97 |(2001) |Nummer 3

Aad AlblasHet Geneefse Psalter in zijn tijd
Het ORGEL 97 (2001), nr. 3, 36-39 [samenvatting]

Op 22 en 23 maart vond in Emden het congres ‘Het Geneefse Psalter in zijntijd’ plaats. Kenners van over de hele wereld vertelden over de actuele stand vankennis.

De Johannes a Lasco-bibliotheek te Emden initieerde onderzoek naar de cultuur van hetgereformeerde protestantisme: dr. Christoph Strohm (Bochum) onderzoekt‘Jurisprudentie tussen 1550 en 1650’; dr. Eckhard Grunewald (Oldenburg) en dr.Jan Luth (Groningen) onderzoeken het ‘Hugenotenpsalter’; dr. Heinz Schilling(Berlijn) onderzoekt de invloed van protestantse opvoeding in de vroege nieuwegeschiedenis. Grunewald en Luth organiseerden het congres.

Andere sprekers waren dr. W. van ’t Spijker (Apeldoorn) en dr. Robert Kingdon(Madison), over de kerkhistorische context van het psalter: het psalter was zeer populair,de stimulans van Calvijn groot. Dr. Jan Smelik (Groningen) behandelde ‘Calvijnstheologie van de muziek’, die volgens hem niet moet worden begrepen tegen deachtergrond van die van Luther: Calvijn is niet rationeel, maar bijbels-humanistisch. Dr.Edith Werner (Parijs) viel Smelik daarin bij. Dr. Francis Higman (Genève) wees erop datde censuur het psalter beroemd maakte: de psalmen werden als betrouwbare reproductiebeschouwd van wat er in de bijbel stond.

Verder waren er lezingen door dr. Dietrich Gutknecht (over de psalmmelodieën), dr.Robin A. Leaver (Princeton, over psaltermelodieën die ook in Lutherse kerkboekenvoorkomen) en Masaaki Suzuki (Tokio, over de voortgaande introductie van het psalter inJapan).